Naše zjištění
20. 11. 2009

Hodnocení práce vlády, parlamentu a prezidenta republiky

S politickou situací je nadále nespokojena velká většina (87 %) občanů. Hluboká nespokojenost trvá od vyslovení nedůvěry Topolánkově vládě a příliš se nemění, přestože úřednická Fischerova vláda podle názoru tří pětin (58 %) lidí pracuje dobře a většina (61 %) občanů příznivě hodnotí v uplynulém měsíci i práci prezidenta. Na „standardních“ 30 % se dostal opět i podíl příznivých hodnocení práce parlamentu.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2009

VYDÁNO DNE 20.11.2009

VLÁDA A PREZIDENT PRACUJÍ DOBŘE. NESPOKOJENOST S POLITICKOU SITUACÍ VŠAK STÁLE TRVÁ.

S politickou situací je nadále nespokojena velká většina (87 %) občanů. Hluboká nespokojenost trvá od vyslovení nedůvěry Topolánkově vládě a příliš se nemění, přestože úřednická Fischerova vláda podle názoru tří pětin (58 %) lidí pracuje dobře a většina (61 %) občanů příznivě hodnotí v uplynulém měsíci i práci prezidenta. Na „standardních“ 30 % se dostal opět i podíl příznivých hodnocení práce parlamentu.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října – 9. listopadu 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1278 respondentů.

Nespokojenost občanů s celkovou politickou situací je v naší zemi záležitostí dlouhodobou, více než 30 % lidí bylo spokojeno naposledy před posledními volbami do poslanecké sněmovny na jaře roku 2006. K nepatrnému zlepšení politického klimatu došlo v souvislosti s nástupem České republiky do evropského předsednictví, tím hlubší byl pak propad po vyslovení nedůvěry vládě. V dubnu 2009 bylo s politickou situací nespokojeno 90 % lidí.

Od té doby se situace podle našich obyvatel příliš nezlepšila. V současnosti vyjádřilo určitou spokojenost 13 % respondentů, již tradičně jsou takřka všichni z nich „spíše spokojeni“, jednoznačnou spokojenost deklaruje nepatrný podíl lidí.

Pramen: STEM, Trendy 11/2009, 1278 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
hodnocení politiků, instituce