Naše zjištění
16. 4. 2009

Hodnocení práce vlády, parlamentu a prezidenta republiky

S vnitropolitickou situací je v současné době spokojeno pouze 10 % občanů, práci parlamentu hodnotí jako dobrou bezmála pětina lidí (19 %) a práci vlády oceňuje kladně téměř čtvrtina voličů (24 %). Pozitivní hodnocení současné politické situace a dvou zmíněných institucí zaznamenalo, v porovnání s minulým měsícem, dramatický pokles.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2009

VLÁDNÍ KRIZE VYVOLALA DRAMATICKÝ PROPAD HODNOCENÍ PRÁCE VLÁDY A PARLAMENTU.

S vnitropolitickou situací je v současné době spokojeno pouze 10 % občanů, práci parlamentu hodnotí jako dobrou bezmála pětina lidí (19 %) a práci vlády oceňuje kladně téměř čtvrtina voličů (24 %). Pozitivní hodnocení současné politické situace a dvou zmíněných  institucí zaznamenalo, v porovnání s minulým měsícem, dramatický pokles. Aktuální politická situace, a konkrétně pak práce vlády a parlamentu, je tak v současné době hodnocena nejhůře od voleb do poslanecké sněmovny v roce 2006. Převážně pozitivně je na druhou stranu i nadále vnímána práce prezidenta republiky (58 %). Její kladné hodnocení za poslední měsíc dokonce i nepatrně stouplo (z březnových 55 % na současných 58 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 6. 4. 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1297 respondentů.

Názory lidí na práci nejvyšších ústavních orgánů úzce souvisí s tím, jak jsou spokojeni s politickou situací v naší zemi. Míra této spokojenosti je podle výzkumů STEM dlouhodobě nízká a na začátku dubna 2009 navíc došlo k jejímu razantnímu propadu v důsledku vládní krize. S vnitropolitickou situací bylo začátkem dubna spokojeno pouze 10 % občanů.

Pramen: STEM, Trendy 04/2009, 1297 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
hodnocení společnosti