Naše zjištění
19. 3. 2009

Hodnocení práce vlády, parlamentu a prezidenta republiky

S vnitropolitickou situaci je nyní spokojeno 22 % občanů, práci parlamentu v uplynulém měsíci považuje za dobrou bezmála třetina lidí (32 %) a práci vlády oceňují kladně téměř dvě pětiny lidí (37 %). Dlouhodobě je veřejností nejlépe vnímána práce prezidenta republiky (55 %). Vyšší míru spokojenosti vyjadřují především pravicově orientovaní občané, sympatizanti ODS a lidé s dobrým materiálním zázemím.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2009

PRÁCE VLÁDY A PARLAMENTU JE V LETOŠNÍM ROCE HODNOCENA ZATÍM LÉPE NEŽ LONI, PŘÍZNIVÉ HODNOCENÍ PRÁCE PREZIDENTA REPUBLIKY SE ZA POSLEDNÍ MĚSÍC MÍRNĚ SNÍŽILO.

S vnitropolitickou situaci je nyní spokojeno 22 % občanů, práci parlamentu v uplynulém měsíci považuje za dobrou bezmála třetina lidí (32 %) a práci vlády oceňují kladně téměř dvě pětiny lidí (37 %). Dlouhodobě je veřejností nejlépe vnímána práce prezidenta republiky (55 %). Vyšší míru spokojenosti vyjadřují především pravicově orientovaní občané, sympatizanti ODS a lidé s dobrým materiálním zázemím. Vláda i parlament jsou hodnoceny lépe než koncem loňského roku, příznivé hodnocení práce prezidenta se v březnu mírně snížilo (z únorových 59 % na současných 55 %).

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 2.-9. 3. 2009 na rozsáhlém souboru 1276 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Názory lidí na práci nejvyšších ústavních orgánů úzce souvisí s tím, jak jsou spokojeni s politickou situací v naší zemi. Míra této spokojenosti je podle výzkumů STEM dlouhodobě nízká a na začátku března 2009 bylo s vnitropolitickou situací spokojeno jen 22 % občanů.

Pramen: STEM, Trendy 03/2009, 1276 respondentů starších 18 let

Tradičně spokojenější s tím, co se děje na vnitropolitické scéně, jsou lidé dobře materiálně zajištění (38 %). Současná vnitropolitická situace naopak neuspokojuje důchodce (87 % s ní vyjádřilo nespokojenost) a nezaměstnané (84 %). Nejvýrazněji však diferencuje hodnocení vnitropolitické situace politická orientace lidí a jejich sympatie k politickým stranám. Podstatně spokojenější jsou pravicově orientovaní občané (42 %), zejména pak stoupenci ODS, mezi nimiž vyjadřuje spokojenost téměř polovina sympatizantů této strany (48 %). Stoupenci KDU-ČSL a SZ již vyjadřují nižší míru spokojenosti (30 % a 24 %) a mezi občany, kteří sympatizují s opozičními stranami, naprosto převládají lidé, které dnešní vnitropolitická situace neuspokojuje – mezi příznivci sociální demokracie činí jejich podíl 90 % a mezi příznivci KSČM dokonce 96 % (viz graf na straně 3).

Pokud jde o hodnocení práce tří nejvyšších státních institucí – vlády, parlamentu a prezidenta – pak dlouhodobě je nejlépe hodnocen prezident republiky, jehož práci na začátku března hodnotila příznivě více než polovina populace (55 %). Práci vlády hodnotí kladně téměř dvě pětiny lidí (37 %) a práci parlamentu bezmála třetina občanů (32 %).

„Jak podle Vašeho názoru pracoval(a) poslední měsíc:“

Pramen: STEM, Trendy 03/2009, 1276 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce, práce parlamentu, prezident, vláda