Naše zjištění
31. 10. 2011

Hodnocení práce vlády, parlamentu a prezidenta a spokojenost s politickou situací

Spokojenost s politickou situací se pohybuje kolem 10 % a částečnou spokojenost s ní vyjadřují jen stoupenci vládních pravicových stran. Vláda i český parlament pracovaly v uplynulém měsíci „dobře“ podle pětiny lidí, prezident zhruba podle poloviny občanů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2011

VYDÁNO DNE 31. 10. 2011

VĚTŠINA LIDÍ NENÍ SPOKOJENA S POLITICKOU SITUACÍ ANI S PRACÍ VLÁDY A PARLAMENTU.

Spokojenost s politickou situací se pohybuje kolem 10 % a částečnou spokojenost s ní vyjadřují jen stoupenci vládních pravicových stran.  Vláda i český parlament pracovaly v uplynulém měsíci „dobře“ podle pětiny lidí, prezident zhruba podle poloviny občanů. Vládu i parlament chválí takřka jen stoupenci pravice, v případě práce prezidenta je příznivé hodnocení širší, i když i zde se výrazně odlišuje názor stoupenců vládních pravicových stran a levicové opozice.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 7. – 15. října 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1277 respondentů.

Spokojenost lidí s domácí politickou situací je již řadu měsíců velmi nízká. V říjnu bylo spokojeno 13 % osob.

„Jste Vy osobně spokojen(a) s naší současnou politickou situací?"

Pramen: STEM, Trendy 10/2011, 1277 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce, práce parlamentu, spokojenost