Naše zjištění
19. 9. 2007

Hodnocení práce vlády a parlamentu

Se současnou politickou situací je více než rok po volbách do PSP ČR spokojena méně než čtvrtina veřejnosti (22 %). Od konce loňského roku postupně ubývalo nespokojených lidí se současnou politickou situací, tento trend se však po prázdninách zastavil a spokojenost dokonce mírně poklesla. Současně se i lehce zhoršilo hodnocení práce vlády a parlamentu.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 09/2007

ZÁŘÍ 2007:

POSTUPNÝ NÁRŮST SPOKOJENOSTI S AKTUÁLNÍ POLITICKOU SITUACÍ A PRACÍ VLÁDY A PARLAMENTU VYSTŘÍDAL POKLES

Se současnou politickou situací je více než rok po volbách do PSP ČR spokojena méně než čtvrtina veřejnosti (22 %). Od konce loňského roku postupně ubývalo nespokojených lidí se současnou politickou situací, tento trend se však po prázdninách zastavil a spokojenost dokonce mírně poklesla. Současně se i lehce zhoršilo hodnocení práce vlády a parlamentu. S činností vlády je spokojena přesně třetina lidí a s prací parlamentu 28 %. V současné době oceňuje úsilí vlády pouze většina přívrženců ODS, mezi příznivci obou menších koaličních stran převažuje nyní nespokojenost.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 10. září 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1417 respondentů.

Výzkumy STEM dlouhodobě ukazují, že spokojenost občanů s naší politickou situací nedosahuje příliš vysoké úrovně. Více než rok po volbách do poslanecké sněmovny a tři čtvrti roku poté, kdy v ČR zasedla vláda s důvěrou parlamentu, je se současnou politickou situací spokojeno jen 22 % veřejnosti.

Pramen: STEM, Trendy 09/2007, 1417 respondentů

Spokojenost s politickou situací u nás je významně podmíněna věkem, nejvyšším dokončeným vzděláním, politickou orientací, stranickými preferencemi a majetkovou situací občanů. Stále platí, že vyšší míru spokojenosti s děním na politické scéně vyjadřují lidé mladí (do 29 let 31 %), občané s úplným středoškolským a vysokoškolským vzděláním (26 %). Spokojenější s dnešní politickou situací jsou také lidé, jejichž materiální standard je na vysoké úrovni (dvě pětiny z nich).

Tradičně horší spokojenost s prací parlamentu než s činností vlády potvrdil i zářijový výzkum. Spokojena s činností vlády v minulém měsíci byla třetina lidí, zatímco v případě parlamentu to bylo 28 %.

 

Pramen: STEM, Trendy 09/2007, 1417 respondentů

Výzkumy opakovaně ukazují, že obdobnou spokojenost s politickou situací i hodnocení práce nejvyšších ústavních institucí vyjadřují muži i ženy. Hodnocení institucí se opět do určité míry liší v závislosti na věku, vzdělání a materiálním zajištění respondentů. Vybrané ústavní instituce hodnotí lépe mladší lidé do 44 let, občané s vyšší úrovní vzdělání (lidé s maturitou a především pak lidé s vysokoškolským diplomem) a ta část veřejnosti, která se řadí mezi dobře hmotně zajištěné.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
práce parlamentu, spokojenost, vláda