Naše zjištění
27. 2. 2003

Hodnocení práce vlády a parlamentu veřejností se zhoršilo

Koaliční vláda ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU a nastoupila do svého funkčního období se zcela mimořádnou podporou veřejnosti, která byla projevem ocenění jednání vlády v krizové situaci kolem povodní. Jednalo se o dočasný efekt. Již výsledky říjnového výzkumu totiž přinesly oslabení podpory vlády. Aktuální výsledky z únorového výzkumu srovnávají hodnocení Špidlovy vlády na úroveň hodnocení Zemany vlády těsně před skončením jejího funkčního období.

Informace z výzkumu Trendy 2/2003

Hodnocení práce vlády a parlamentu veřejností se zhoršilo

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-10. února 2003. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1422 občanů.

Koaliční vláda ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU nastoupila do svého funkčního období se zcela mimořádnou podporou veřejnosti, kterou STEM připisoval odezvě na pozitivně oceňované jednání vlády v průběhu srpnových povodní. Následující výzkumy ukázaly, že šlo skutečně jen o bezprostřední efekt krizové situace. Již výsledky říjnového výzkumu totiž přinesly oslabení podpory vlády. Aktuální výsledky z únorového výzkumu srovnávají hodnocení Špidlovy vlády na úroveň hodnocení Zemany vlády těsně před skončením jejího funkčního období. Práci vlády tedy příznivě hodnotí jen necelé dvě pětiny občanů.

K nejvýraznějšímu propadu pozitivních hodnocení české vlády došlo mezi stoupenci KSČM. Naopak stabilnější hodnocení je u příznivců ČSSD, kteří také v současnosti vládu hodnotí nejpříznivěji. Ovšem rovněž u sympatizantů ČSSD se podíl pozitivních hlasů snížil téměř o 30%.

Český parlament měl v zářijovém výzkumu podobně jako vláda zcela ojediněle vysoké pozitivní hodnocení. Takovou podporu parlament dosud u veřejnosti neměl. Ovšem ani toto hodnocení parlamentu se neukázalo být trvalým. V současné době práci parlamentu za dobrou označuje jen čtvrtina veřejnosti. K parlamentu jsou méně kritičtí příznivci ČSSD a KDU-ČSL. Stoupenci ODS a KSČM hodnotí parlament podobně kriticky jako vládu.

Hodnocení vlády a parlamentu spolu úzce souvisí, téměř 60% občanů totiž hodnotí práci obou institucí negativně. Naopak 20% dotázaných je s prací vlády i parlamentu spokojeno.

Pramen: STEM, Trendy 1998-2002

Pramen: STEM, Trendy 2002/9, 2003/2, Koalice – lidé, kteří volili v červnu 2002 Koalici

Pramen: STEM, Trendy 1993-2003

Pramen: STEM, Trendy 2003/2

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
Poslanecká sněmovna, senát, vláda