Naše zjištění
19. 6. 2008

Hodnocení práce prezidenta republiky, vlády a parlamentu a spokojenost s vnitropolitickou situací

Posuny v hodnocení práce prezidenta republiky, vlády a parlamentu jsou za uplynulý měsíc jen velmi mírné. Tradičně nejlépe je hodnocena práce prezidenta republiky, s níž jsou spokojeny téměř dvě třetiny lidí.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6/2008

ČERVEN  2008:

SPOKOJENOST OBČANŮ S VNITROPOLITICKOU SITUACÍ STAGNUJE, SPOKOJENOST S PRACÍ PREZIDENTA BĚHEM UPLYNULÉHO MĚSÍCE MÍRNĚ POKLESLA.

Posuny v hodnocení práce prezidenta republiky, vlády a parlamentu jsou za uplynulý měsíc jen velmi mírné. Tradičně nejlépe je hodnocena práce prezidenta republiky, s níž jsou spokojeny téměř dvě třetiny lidí. Spokojenost s prací vlády zůstala na stejné úrovni jako začátkem května, zato se opět zvýšila spokojenost s činností parlamentu, která se po poklesu v době prezidentské volby poprvé v letošním roce přehoupla přes hranici 30 %. S vnitropolitickou situací je spokojena jen pětina občanů. Nejvíce spokojeni s prací ústavních institucí a vnitropolitickou situací jsou pravicově orientovaní občané, především sympatizanti ODS.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. 6. – 9. 6. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1277 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Názory lidí na práci nejvyšších ústavních orgánů úzce souvisí s tím, jak jsou spokojeni s politickou situací v naší zemi. Míra této spokojenosti je podle výzkumů STEM dlouhodobě relativně nízká a začátkem června 2008 bylo s vnitropolitickou situací spokojeno jen 22 % občanů.

Pramen: STEM, Trendy 6/2008, 1277 respondentů starších 18 let

Míra spokojenosti s vnitropolitickou situací závisí zejména na politické orientaci a stranických preferencích občanů (viz grafy na str. 4). Tradičně spokojenější jsou pravicově orientovaní občané, stoupenci koaličních stran, především ODS, zatímco lidé, kteří se hlásí k levicové či středové orientaci, patří častěji mezi nespokojené. Mezi příznivci KSČM je 95 % lidí nespokojených s politickou situací v ČR a mezi stoupenci ČSSD činí jejich zastoupení 90 %.

Spokojenější s politickou situací jsou především mladí a vzdělanější lidé, odborní pracovníci a podnikatelé a také lidé s vyšším životním standardem.

Mezi občany nespokojené s vnitropolitickou situací patří zejména lidé nad 60 let (84 %), lidé se základním vzděláním (82 %) nebo výučním listem (80 %) a lidé pracující v dělnických profesích (81 %). Obzvlášť vysoké zastoupení nespokojených občanů je mezi těmi, kteří uvedli, že materiální situace jejich domácností je špatná (88 %).

Posuny ve vnímání práce nejvyšších státních institucí jsou od začátku letošního roku málo výrazné. Také v červnovém šetření dopadl nejlépe prezident republiky, jehož práci hodnotilo pozitivně 62 % občanů. Práci vlády ocenilo kladně 32 % lidí a s prací parlamentu bylo spokojeno 31 % občanů.

 

Pramen: STEM, Trendy 6/2008, 1277 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
hodnocení politiků, parlament, spokojenost