Naše zjištění
19. 3. 2007

Hodnocení práce nejvyšších ústavních institucí

Skoro tři čtvrtě roku po volbách deklaruje spokojenost s politickou situací jen necelá pětina lidí (19 %). Prezident republiky pracoval v březnu 2007 dobře podle sedmi z deseti občanů (71 %), práci vlády hodnotila dobře třetina občanů (32 %) a činnost parlamentu čtvrtina lidí (25 %).

 

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2007

VEŘEJNOST SE Z POVOLEBNÍHO PATU VZPAMATOVÁVÁ JEN POMALU, STÁLE VÝRAZNĚ PŘEVAŽUJE NESPOKOJENOST S POLITICKOU SITUACÍ, S PRACÍ VLÁDY I PARLAMENTU

 

Skoro tři čtvrtě roku po volbách deklaruje spokojenost s politickou situací jen necelá pětina lidí (19 %). Prezident republiky pracoval v březnu 2007 dobře podle sedmi z deseti občanů (71 %), práci vlády hodnotila dobře třetina občanů (32 %) a činnost parlamentu čtvrtina lidí (25 %).

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 6. března 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

Jak opakovaně ukazují výzkumy STEM, v České republice se dlouhodobě projevuje značná nespokojenost občanů s politickou situací. Tři čtvrtě roku po volbách do sněmovny deklaruje spokojenost jen necelá pětina lidí (19 %). Největší podíl lidí (zhruba polovina) odpovídá na otázku „Jste Vy osobně spokojen(a) s naší současnou politickou situací?“ variantou „spíše ne“.

Pramen: STEM, Trendy 03/2007, 1272 respondentů

Stejně jako v minulosti společnost posuzuje činnost ústavních institucí rozdílně. Tradičně nejlépe je hodnocena hlava státu. Znatelně hůře je vnímána práce vlády a ještě o něco hůře  činnost parlamentu. Prezident republiky pracoval v únoru 2007 dobře podle sedmi z deseti občanů (71 %), práci vlády hodnotila dobře třetina občanů (32 %) a činnost parlamentu čtvrtina lidí (25 %).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce