Naše zjištění
17. 10. 2007

Hodnocení práce nejvyšších ústavních institucí

Se současnou politickou situací je více než rok po volbách do PSP ČR spokojena méně než čtvrtina veřejnosti (24 %). Od konce loňského roku postupně ubývalo nespokojených lidí se současnou politickou situací, tento trend se však po prázdninách pozastavil. Současně stagnuje i hodnocení práce vlády a parlamentu. S činností vlády je spokojena třetina lidí (32 %) a s prací parlamentu 28 %.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2007

ŘÍJEN 2007:

SPOKOJENOST S AKTUÁLNÍ POLITICKOU SITUACÍ
A S PRACÍ ÚSTAVNÍCH INSTITUCÍ STAGNUJE

Se současnou politickou situací je více než rok po volbách do PSP ČR spokojena méně než čtvrtina veřejnosti (24 %). Od konce loňského roku postupně ubývalo nespokojených lidí se současnou politickou situací, tento trend se však po prázdninách pozastavil. Současně stagnuje i hodnocení práce vlády a parlamentu. S činností vlády je spokojena třetina lidí (32 %) a s prací parlamentu 28 %. Zhoršilo se i hodnocení hlavy státu, přesto jej nadále hodnotí příznivě většina občanů ČR (65 %)

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. října 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1280 respondentů.

Výzkumy STEM dlouhodobě ukazují, že spokojenost občanů s naší politickou situací nedosahuje příliš vysoké úrovně. Více než rok po volbách do poslanecké sněmovny a tři čtvrti roku poté, kdy v ČR zasedla vláda s důvěrou parlamentu, je se současnou politickou situací spokojena jen čtvrtina (24 %) veřejnosti.

Pramen: STEM, Trendy 10/2007, 1280 respondentů

Spokojenost s politickou situací u nás je významně podmíněna věkem, nejvyšším dokončeným vzděláním, politickou orientací, stranickými preferencemi (viz graf na str. 3) a majetkovou situací občanů. Stále platí, že vyšší míru spokojenosti s děním na politické scéně vyjadřují lidé mladí (do 29 let 31 %), občané s úplným středoškolským a vysokoškolským vzděláním (30 %). Spokojenější s dnešní politickou situací jsou také lidé, jejichž materiální standard je na vysoké úrovni (dvě pětiny z nich).

Ve vnímání práce nejvyšších ústavních institucí se již tradičně projevují následující rozdíly: výrazně nejlépe je hodnocena hlava státu a práce parlamentu je vnímána o něco hůře než činnost vlády. Práci prezidenta republiky hodnotí dobře počátkem října přibližně dvě třetiny (65 %) lidí, práci vlády zhruba jedna třetina (32 %) a činnost parlamentu 28 % občanů.

 

Pramen: STEM, Trendy 10/2007, 1280 respondentů

Výzkumy zatím ukazovaly, že obdobnou spokojenost s politickou situací i hodnocení práce nejvyšších ústavních institucí vyjadřují muži i ženy. Říjnový výzkum naznačil, že pokud jde o hodnocení vlády, spokojenější jsou o něco častěji muži. Hodnocení institucí se opět do určité míry liší v závislosti na věku, vzdělání a materiálním zajištění respondentů. Vybrané ústavní instituce hodnotí lépe mladší lidé do 44 let, občané s vyšší úrovní vzdělání (lidé s maturitou a především pak lidé s vysokoškolským diplomem) a ta část veřejnosti, která se řadí mezi dobře hmotně zajištěné.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce, parlament, spokojenost