Naše zjištění
26. 6. 2007

Hodnocení práce nejvyšších ústavní institucí

Se současnou politickou situací je rok po volbách do PSP ČR spokojena více než čtvrtina veřejnosti (27 %). S tím, jak od konce loňského roku postupně ubývá nepokojených lidí se současnou politickou situací, se zároveň mírně zlepšuje hodnocení práce ústavních institucí.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/2007

Malými krůčky ke spokojenosti?
Nespokojenost veřejnosti s aktuální politickou situací se od podzimu postupně snižuje.

Se současnou politickou situací je rok po volbách do PSP ČR spokojena více než čtvrtina veřejnosti (27 %). S tím, jak od konce loňského roku postupně ubývá nepokojených lidí se současnou politickou situací, se zároveň mírně zlepšuje hodnocení práce ústavních institucí. Tradičně je vnímána práce hlavy státu jako výrazně lepší (73 % kladných hodnocení) než práce vlády (38 %) nebo parlamentu (32 %). I po téměř půl roce, kdy zasedla vláda s důvěrou parlamentu, není s její prací spokojena zhruba polovina příznivců obou menších koaličních stran.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. června 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1213 respondentů.

Výzkumy STEM dlouhodobě ukazují, že spokojenost občanů s naší politickou situací nedosahuje příliš vysoké úrovně. Rok po volbách do poslanecké sněmovny a půl roku poté, kdy v ČR zasedla vláda s důvěrou parlamentu, je se současnou politickou situací spokojena o něco více než čtvrtina (27 %) veřejnosti. I když lidí deklarujících nespokojenost se stávající politickou situací u nás měsíc od měsíce mírně ubývá, jsou stále silně v převaze.

Pramen: STEM, Trendy 06/2007, 1213 respondentů

Spokojenost s politickou situací u nás je významně podmíněna věkem, nejvyšším dokončeným vzděláním, politickou orientací, stranickými preferencemi a majetkovou situací občanů. Platí, že vyšší míru spokojenosti s děním na politické scéně vyjadřují lidé mladší 44 let (33 %), občané s úplným středoškolským vzděláním (30 %) a především vysokoškolsky vzdělaní lidé (37 %). Spokojenější s dnešní politickou situací jsou také lidé, jejichž materiální standard je na vysoké úrovni (dvě pětiny z nich).

Ve vnímání práce nejvyšších ústavních institucí se již tradičně projevují následující rozdíly: výrazně nejlépe je hodnocena hlava státu a práce parlamentu je vnímána o něco hůře než činnost vlády. Práci prezidenta republiky hodnotí dobře počátkem června mírně téměř tři čtvrtiny (73 %) lidí, práci vlády více než jedna třetina (38 %) a činnost parlamentu přibližně třetina (32 %) veřejnosti.

 

Pramen: STEM, Trendy 06/2007, 1213 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
hodnocení politiků, instituce, parlament, prezident, vláda