Naše zjištění
22. 5. 2008

Hodnocení politické situace a práce vlády, parlamentu a prezidenta republiky

Nejvíce jsou lidé spokojeni s prací prezidenta republiky. Podíly občanů, kteří hodnotí kladně práci vlády a parlamentu, se i přes mírné zvýšení za uplynulý měsíc stále pohybují jen kolem třetiny, s vnitropolitickou situací je spokojena pouze necelá čtvrtina občanů. Nejvíce spokojeni s prací ústavních institucí a vnitropolitickou situací jsou pravicově orientovaní občané, především sympatizanti ODS.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2008

KVĚTEN 2008:

ZA UPLYNULÝ MĚSÍC SE MÍRNĚ ZVÝŠILA SPOKOJENOST OBČANŮ S VNITROPOLITICKOU SITUACÍ,  S  PRACÍ VLÁDY  I  PARLAMENTU A ROVNĚŽ S PRACÍ PREZIDENTA REPUBLIKY.

Nejvíce jsou lidé spokojeni s prací prezidenta republiky. Podíly občanů, kteří hodnotí kladně práci vlády a parlamentu, se i přes mírné zvýšení za uplynulý měsíc stále pohybují jen kolem třetiny, s vnitropolitickou situací je spokojena pouze necelá čtvrtina občanů. Nejvíce spokojeni s prací ústavních institucí a vnitropolitickou situací jsou pravicově orientovaní občané, především sympatizanti ODS. Příznivé názory na práci Václava Klause jdou do jisté míry napříč politickým spektrem, protože kladně se k jeho práci vyjádřila i necelá polovina příznivců KSČM a více než polovina sympatizantů ČSSD.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 30. 4. – 10. 5. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1217 respondentů.

Názory lidí na práci nejvyšších ústavních orgánů úzce souvisí s tím, jak jsou spokojeni s politickou situací v naší zemi. Míra této spokojenosti je podle výzkumů STEM dlouhodobě relativně nízká a na začátku května 2008 bylo s vnitropolitickou situací spokojeno jen 24 % občanů.

Pramen: STEM, Trendy 5/2008, 1217 respondentů starších 18 let

Míra spokojenosti s vnitropolitickou situací silně závisí na politické orientaci a stranických preferencích občanů (viz grafy na str. 4). Tradičně spokojenější jsou pravicově orientovaní občané, především příznivci ODS, zatímco lidé, kteří se hlásí k levicové či středové orientaci, patří častěji mezi nespokojené. To se týká především příznivců KSČM a ČSSD, mezi nimiž naprosto převládají lidé hodnotící současnou politickou situaci v naší zemi negativně. (96 % resp. 92 %).

Je proto přirozené, že spokojenější s politickou situací jsou ty skupiny obyvatel, které patří spíše mezi pravicové voliče, tedy především mladí a vzdělanější lidé, odborní pracovníci a podnikatelé. Logicky jsou rovněž spokojenější lidé, kteří svou materiální situaci hodnotí jako velmi dobrou nebo solidně zajištěnou (46  %).

Mezi nespokojené občany patří zejména lidé nad 60 let (86 %), lidé se základním vzděláním (80 %) nebo výučním listem (81 %) a lidé pracující v dělnických profesích (82 %). Obzvlášť vysoké zastoupení nespokojených občanů je mezi těmi, kteří uvedli, že materiální situace jejich domácností je špatná (90 %).

Od začátku tohoto roku ukazují výzkumy STEM jen malé výkyvy ve vnímání práce nejvyšších ústavních činitelů. Také v květnovém šetření dopadl nejlépe prezident republiky, jehož práci hodnotily pozitivně dvě třetiny občanů. Práci vlády ocenilo kladně 32 % lidí a s prací parlamentu bylo spokojeno 28 % občanů.

 

Pramen: STEM, Trendy 5/2008, 1217 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
hodnocení politiků, hodnocení společnosti, parlament, vláda