Naše zjištění
12. 1. 2012

Hodnocení médií a objektivity zpravodajství České televize

Zatímco k domácí politické scéně se česká veřejnost staví silně kriticky, média sklízejí za svou práci uznání. Téměř dvě třetiny Čechů (65 %) soudí, že média poskytují veřejnosti o vnitropolitickém dění dobrý přehled (před rokem to bylo 53 %). Ještě více lidí (71 %) uvedlo, že zpravodajství veřejnoprávní České televize informuje o vnitropolitickém dění objektivně.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2011

VYDÁNO DNE 9. 1. 2012

ČINNOST MÉDIÍ HODNOTÍ LIDÉ PŘÍZNIVĚJI NEŽ PŘED ROKEM. ZLEPŠILO SE I HODNOCENÍ OBJEKTIVITY ZPRAVODAJSTVÍ ČT.

Zatímco k domácí politické scéně se česká veřejnost staví silně kriticky, média sklízejí za svou práci uznání. Téměř dvě třetiny Čechů (65 %) soudí, že média poskytují veřejnosti o vnitropolitickém dění dobrý přehled (před rokem to bylo 53 %). Ještě více lidí (71 %) uvedlo, že zpravodajství veřejnoprávní České televize informuje o vnitropolitickém dění objektivně. I to je proti prosinci 2010 (64 %) vzestup.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. až 9. prosince 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1227 respondentů.

STEM se v průzkumu, který provedl na počátku loňského prosince, zaměřil vedle mnoha otázek týkajících se politiky a stavu demokracie u nás také na činnosti médií.

Průzkum ukázal, že Češi hodnotí obecně média pozitivněji než před rokem – podíl respondentů, podle nichž média poskytují veřejnosti o vnitropolitickém dění dobrý přehled, se zvýšil z 53 % (prosinec 2010) na 65 % (prosinec 2011). Pouze 7 % osob projevilo s prací médií v aktuálním průzkumu jednoznačnou nespokojenost.

Vzestup příznivého hodnocení práce médií kontrastuje s celkově silně negativním pohledem na domácí politickou scénu. Nabízí se proto i možné vysvětlení – lidé vidí, že média lépe a důsledněji odhalují nepravosti, k nimž na politické scéně dochází.

„Obecně vzato, řekl(a) byste, že média poskytují veřejnosti o vnitropolitickém dění
dobrý přehled?“

 

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 12/2011

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
média