Naše zjištění
25. 2. 2009

Hodnocení dosavadního průběhu našeho předsednictví v EU

První měsíc našeho předsednictví Radě Evropské probíhal úspěšně. Příznivě hodnotí průběh našeho předsednictví 62 % našich občanů, nepříznivě 23 %. Naše předsednictví chválí především ti, kteří celkově souhlasí s naším členství v EU, ale uznání má i zhruba třetina oponentů členství.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 2/2009

VEŘEJNOST HODNOTÍ DOSAVADNÍ PRŮBĚH NAŠEHO PŘEDSEDNICTVÍ EU VĚTŠINOU PŘÍZNIVĚ

První měsíc našeho předsednictví Radě Evropské probíhal úspěšně. Příznivě hodnotí průběh našeho předsednictví 62 % našich občanů, nepříznivě 23 %.  Naše předsednictví chválí především ti, kteří celkově souhlasí s naším členství v EU, ale uznání má i zhruba třetina oponentů členství.

Velmi přesvědčivě jednali naši představitelé v řešení „plynové krize“ počátkem ledna, v očích veřejnosti obstál i premiér Topolánek při svém vystoupení před poslanci EP. Rozporně je hodnocen pokus české diplomacie řešit spor v pásmu Gaza.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. ledna – 6. února 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1263 respondentů.

Česká republika se na období prvního pololetí roku 2009 stala předsednickou zemí Evropské unie. V prvním měsíci předsednictví jsme si podle občanů vedli vcelku dobře – více než tři pětiny lidí hodnotí předsednictví jako úspěšné a jen necelá čtvrtina jako neúspěšné.

"Vy osobně celkově hodnotíte dosavadní průběh českého předsednictví Evropské unii:"

Pramen: STEM, Trendy 2/2009, 1263 respondentů starších 18 let,  možnost „nevím“ nebyla nabízena

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, předsednictví