Naše zjištění
16. 12. 2010

Hodnocení dosavadní činnosti vlády a jejích jednotlivých členů

Občané hodnotí činnost vlády po pěti měsících působení poměrně vyváženě, průměrná známka je 3,14. Mezi jednotlivými členy vlády má nejlepší známky ministr J. Pospíšil, následují K. Schwarzenberg a P. Nečas. Naopak nejhorší známky si odnášejí M. Kalousek a R. John. Známkování K. Jankovského, J. Bessera, I. Fuksy, M. Kocourka a P. Drobila je ovlivněno tím, že je značná část veřejnosti doposud nezná.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2010

VYDÁNO DNE 16. 12. 2010

VEŘEJNOST DÁVÁ VLÁDĚ HORŠÍ TROJKU.

Občané hodnotí činnost vlády po pěti měsících působení poměrně vyváženě, průměrná známka je 3,14. Mezi jednotlivými členy vlády má nejlepší známky ministr J. Pospíšil, následují K. Schwarzenberg a P. Nečas. Naopak nejhorší známky si odnášejí M. Kalousek a R. John. Známkování K. Jankovského, J. Bessera, I. Fuksy, M. Kocourka a P. Drobila[1] je ovlivněno tím, že je značná část veřejnosti doposud nezná.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 30. 11. – 6. 12. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1223 respondentů.

Koaliční vláda Petra Nečase působí už pět měsíců. Veřejnost zatím její činnost hodnotí vcelku průměrně. Prosincový výzkum STEM zjistil, že největší část – třetina (34 %) – by jí udělila známku tři, tedy střední, „dobré“ hodnocení. Známky horší, tedy 4 a 5, zvolilo poněkud více lidí než známky lepší (33 % : 27 %). Zbylých 6 % nedokáže činnost vlády oznámkovat. Celková průměrná známka (s vyloučením odpovědí „nevím“) je 3,14, tedy „horší trojka“.

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 1223 respondentů starších 18 let


[1] Výzkum probíhal v době před zveřejněním aféry spojené s ministrem P. Drobilem.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
hodnocení politiků, vláda