Naše zjištění
3. 7. 2007

Hodnocení demokratického chování akterů

K uplatňování demokracie jednotlivými aktéry ve veřejném prostoru je česká veřejnost poměrně kritická. Z hlediska zachovávání demokratických principů a zásad jsou relativně nejlépe vnímány politické strany, přibližně polovina (48 %) občanů si myslí že zaručují demokratickou politiku v České republice.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/2007

VEŘEJNOST JE V SOUVISLOSTI S UPLATŇOVÁNÍM DEMOKRATICKÝCH PRINCIPŮ KRITICKÁ PŘEDEVŠÍM SAMA K SOBĚ.

K uplatňování demokracie jednotlivými aktéry ve veřejném prostoru je česká veřejnost poměrně kritická. Z hlediska zachovávání demokratických principů a zásad jsou relativně nejlépe vnímány politické strany, přibližně polovina (48 %) občanů si myslí že zaručují demokratickou politiku v České republice. O něco méně důvěry chovají lidé v demokratické chování našich vedoucích představitelů, o málo více než třetina (37 %) lidí si myslí, že při rozhodování zachovávají demokratické postupy. Největší slabinu však vidí občané sami v sobě, v každodenní, žité demokracii. Pouze necelá třetina (31 %) populace se domnívá, že veřejnost umí uplatňovat demokratické principy v běžném životě.

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve dnech 1.–8. 6. 2007 na souboru 1213 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

V červnovém výzkumu STEM byly zjišťovány obecné názory veřejnosti na stav demokracie u nás, i názory lidí na zachovávání demokratických principů jednotlivými aktéry ve veřejném prostoru. Z výzkumu vyplývá, že česká veřejnost je poměrně kritická k jednotlivým aktérům v politickém dění a k jejich roli při respektování a prosazování demokratických zásad. Relativně nejlépe je občany nahlížena role politických stran. Zhruba polovina (48 %) obyvatel se domnívá, že současné politické strany zaručují demokratickou politiku v České republice. Již méně příznivě je nahlíženo na politické představitele, v jejichž případě se téměř dvě třetiny (63 %) občanů domnívají, že nezachovávají při svém jednání a rozhodování demokratické principy. Avšak nejvíce jsou lidé kritičtí sami k sobě, ke každodennímu uplatňování demokratických principů a zásad. Pouze třetina občanů (31 %) totiž souhlasí s názorem, že česká veřejnost umí v dostatečné míře každodenně uplatňovat demokratické principy.

Pramen: STEM, Trendy 2007/06, 1213 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, hodnocení společnosti