Naše zjištění
25. 11. 2014

Hodnocení demokracie a některých změn po roce 1989

Mírně nadpoloviční většina občanů (54 %) se domnívá, že se v naší zemi podařilo vybudovat základy demokracie. Vyšší podíl lidí (63 %) považuje odbornou úroveň současných politických představitelů za lepší než u politiků minulého režimu. Navrácení majetku v restituci výrazná většina veřejnosti (74 %) označuje za správný krok.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2014

VYDÁNO DNE  25. 11. 2014

HODNOCENÍ DEMOKRACIE A NĚKTERÝCH ZMĚN PO ROCE 1989 ČESKOU VEŘEJNOSTÍ

Mírně nadpoloviční většina občanů (54 %) se domnívá, že se v naší zemi podařilo vybudovat základy demokracie. Vyšší podíl lidí (63 %) považuje odbornou úroveň současných politických představitelů za lepší než u politiků minulého režimu. Navrácení majetku v restituci výrazná většina veřejnosti (74 %) označuje za správný krok. Naopak kupónovou privatizaci lidé hodnotí většinou negativně, pouze necelá pětina (18 %) ji považuje za správnou věc.

Citovaný výzkum STEM byl proveden v sérii TRENDY na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 31. října až 9. listopadu 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1071 respondentů.

STEM se v listopadovém průzkumu dlouholeté série TRENDY zaměřil rovněž na některé otázky spojené s vývojem naší společnosti po roce 1989.

V listopadových demonstracích roku 1989 občané volali po návratu demokratických principů do života naší společnosti. Po čtvrtstoletí není v českém veřejném mínění jasno, jak jsme v tomto bodě „uspěli“. Jen mírně nadpoloviční většina občanů si myslí, že se u nás skutečně podařilo základy demokracie vybudovat. Téměř srovnatelný podíl lidí však zastává opačné stanovisko a o reálném naplňování demokratických principů pochybuje.

„Myslíte si, že se v České republice už podařilo vybudovat základy demokracie?“

Pramen: STEM, Trendy 11/2014, 1071 respondentů

Z unikátní časové řady STEM od roku 1993 je patrné, že do roku 2006 průzkumy STEM zaznamenávaly poměrně stabilně názor zhruba třípětinové většiny občanů, že základy demokracie se vybudovat podařilo. Od roku 2010 do roku 2012 můžeme sledovat pokles podílu pozitivních názorů a narůstající rozčarování z aktuální situace ve společnosti. V loňském a letošním roce se již podíl optimistických názorů na stav demokracie u nás zvyšoval, přesto je stále nižší než v devadesátých letech a prvních letech nového tisíciletí.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, politici, režim