Naše zjištění
30. 10. 2008

Hodnocení činnosti koaliční vlády Mirka Topolánka a jednotlivých členů vlády

Na počátku října bylo s výsledky činnosti koaliční vlády premiéra Topolánka spokojeno 22 % občanů, zbývajících 78 % vyjádřilo nespokojenost. Podíl spokojených převažoval pouze mezi stoupenci ODS. Příznivci dalších dvou koaličních stran patřili většinou k táboru nespokojených.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 10/2008

S VÝSLEDKY ČINNOSTI TOPOLÁNKOVY VLÁDY
JE NAPROSTÁ VĚTŠINA OBČANŮ NESPOKOJENA.

Z ČLENŮ VLÁDY SI PŘEVAHU PŘÍZNIVÝCH HODNOCENÍ VYSLOUŽILI
JEN MINISTŘI LIŠKA, SCHWARZENBERG A POSPÍŠIL.

Na počátku října bylo s výsledky činnosti koaliční vlády premiéra Topolánka spokojeno 22 % občanů, zbývajících 78 % vyjádřilo nespokojenost. Podíl spokojených převažoval pouze mezi stoupenci ODS. Příznivci dalších dvou koaličních stran patřili většinou k táboru nespokojených. Z hodnocení činnosti jednotlivých členů vlády vyšli nejlépe ministři Liška, Schwarzenberg a Pospíšil, u nichž podíl příznivých známek (1 nebo 2) převažoval nad procentem nepříznivých (4 a 5). Na opačném konci pomyslného žebříčku se octli ministři Langer, Čunek, Julínek a premiér Topolánek, jejichž práci hodnotí více než polovina občanů nepříznivými známkami.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. září – 7. října 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1245 respondentů.

V období před říjnovými volbami do krajských zastupitelstev a senátu byla spokojena s výsledky činnosti koaliční vlády Mirka Topolánka zhruba pětina občanů. Čtyři pětiny vyjádřily svou menší či větší nespokojenost.

Pramen: STEM, Trendy 10/2008, 1245 respondentů starších 18 let

Spokojenost s výsledky činnosti Topolánkovy vlády sice klesá s tím, jak se zvyšuje věk dotázaných (18-29 let – 24 % kladných odpovědí, 60 let a více – 15 %) a naopak stoupá s růstem jejich nejvyššího ukončeného vzdělání (základní – 15 %, VŠ – 35 %) a materiálního zajištění domácnosti (špatně zajištění – 8 %, dobře zajištění – 41 %). V žádné relevantní sociodemografické nebo socioekonomické skupině však podíl spokojených nepřesahuje polovinu.

Jiný obrázek nám poskytuje třídění odpovědí podle stranických preferencí. Skupinou, v níž spokojenost převažuje, jsou stoupenci nejsilnější vládní strany – ODS (66 %). Sympatizanti dalších dvou koaličních stran, KDU-ČSL a Strany zelených, se většinou řadí k těm, kteří jsou s výsledky činnosti vlády nespokojeni (24 % resp. 28 % spokojených). Totéž, a samozřejmě ve větší míře, platí i pro příznivce opozičních stran, tj. ČSSD (7 %) a KSČM (4 %).

 

Pramen: STEM, Trendy 10/2008, 1245 respondentů starších 18 let

 Součástí výzkumu byly i otázky na hodnocení dosavadního vládního působení jednotlivých ministrů. Veřejnost hodnotí nejlépe trojici Ondřej Liška – Karel Schwarzenberg – Jiří Pospíšil. Pouze u těchto tří ministrů převažují příznivá hodnocení (známky 1 a 2) nad nepříznivými (4 a 5). U všech dalších politiků už jsou příznivé známky v menšině, přičemž jejich podíl nepřesahuje čtvrtinu všech hodnocení. Pořadí členů vlády uzavírají čtyři politici, jejichž působení ve funkci hodnotí více než polovina občanů vysloveně nepříznivými známkami. Jde o Ivana Langra, Jiřího Čunka, Mirka Topolánka a Tomáše Julínka.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
hodnocení politiků, vláda