Naše zjištění
26. 5. 2009

Hodnocení bývalé vlády Mirka Topolánka a její jednotlivých členů

Známkou 1 a 2 ohodnotilo práci bývalé vlády 22 % obyvatel ČR. Mezi nejlépe hodnocené ministry této vlády patří Karel Schwarzenberg (45 % lidí mu udělilo známky 1 a 2), Jiří Pospíšil (41 %) a Miroslav Kalousek (41 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2009

TŘÍLETÉ PŮSOBENÍ KOALIČNÍ VLÁDY MIRKA TOPOLÁNKA OHODNOTILA POLOVINA OBČANŮ ZNÁMKAMI 4 NEBO 5.

Známkou 1 a 2 ohodnotilo práci bývalé vlády 22 % obyvatel ČR. Mezi nejlépe hodnocené ministry této vlády patří Karel Schwarzenberg (45 % lidí mu udělilo známky 1 a 2), Jiří Pospíšil (41 %) a Miroslav Kalousek (41 %). Naopak nejhůře hodnocenými členy Topolánkovy vlády jsou Ivan Langer (52 % lidí mu udělilo známky 4 a 5), Martin Bursík (52 %) a sám Mirek Topolánek (53 %). Největší pokles příznivého hodnocení během tříletého období vlády Mirka Topolánka zaznamenal Martin Bursík, nárůst potom Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 5. – 12. 5. 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1265 respondentů.

Po vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka a v době kolem jmenování vlády Jana Fischera se společnost STEM zeptala občanů, jakou známkou by ohodnotili celé období koaliční vlády pod vedením Mirka Topolánka, tj. od ledna roku 2007 do května 2009. Polovina Čechů by tuto vládu ocenila známkou dostatečnou až nedostatečnou. Jako dobrou by jejich práci ohodnotila necelá třetina lidí (29 %). Známkou chvalitebnou až výbornou by období jejich vlády označilo 22 % dotázaných.

Pramen: STEM, Trendy 5/2009, 1265  respondentů starších 18 let

Výbornou a chvalitebnou známkou hodnotili koaliční vládu Mirka Topolánka častěji lidé dobře ekonomicky zajištění (46 % z nich), podnikatelé (43 %), živnostníci (30 %) a vysokoškolsky vzdělaní voliči (30 %). V žádné z jmenovaných skupin však příznivé hodnocení nepřevažovalo nad nepříznivým (nepřesáhlo 50% hranici). Co se týče stranických preferencí, příznivé hodnocení (známky 1 a 2) převažuje pouze u sympatizantů ODS (61%). Mezi sympatizanty SZ dominuje především známka 3 (tu dalo 46 % z nich). U příznivců KDU-ČSL jsou nejčetnější nepříznivé známky (známky 4 a 5 dalo 41 % z nich), které pak převládají u sympatizantů ČSSD (71 %) a KSČM (81 %).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
hodnocení politiků, vláda