Historie STEM

Bylo to soukromé úsilí několika nadšenců, kteří vytvořili první polistopadovou tazatelskou síť pro průběžné sledování postojů československé společnosti. Svůj první výzkum názorů obyvatel ČR provedl STEM v březnu roku 1990.Za dvacet šest let své existence provedl STEM více než 800 rozsáhlých šetření, ve kterých se dotázal více než miliónu obyvatel České republiky.

Počátkem devadesátých let STEM pracoval především na mezinárodních akademických projektech. V květnu 1993 zahájil STEM vlastní projekt TRENDY, pravidelné měsíční šetření, které souvisle až dodnes monitoruje dynamiku společenských změn v České republice.

V roce 1994 se ze STEM vyčlenila sesterská akciová společnost STEM/MARK, která se zaměřuje na výzkum trhu, spotřebního chování a médií. 

Od roku 2015 změnil STEM právní formu na zapsaný ústav a působí jako nezávislá a nezisková výzkumná instituce, jejíž posláním je poskytovat data a poradenství veřejným a občanským institucím a posilovat demokratickou diskusi. Abychom to mohli dělat bez závislosti na jednotlivých zadavatelých, je STEM spolufinancován svými zakladateli a dalšími podporovateli.

Podívejte se na výběr realizovaných výzkumů.