Naše zjištění
13. 12. 2010

Fungování Evropské unie

Současné problémy EU se promítly i do kritičtějšího názoru české veřejnosti na její fungování. V porovnání s letošním lednem ubylo lidí, podle nichž EU funguje efektivně (ze 42 % na 39 %), a zejména těch, podle nichž EU funguje demokraticky (z 57 % na 48 %, což je nejméně od našeho vstupu do EU).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010

VYDÁNO DNE 13. 12. 2010

UBYLO OBČANŮ, KTEŘÍ POVAŽUJÍ FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE ZA DEMOKRATICKÉ A EFEKTIVNÍ.

Současné problémy EU se promítly i do kritičtějšího názoru české veřejnosti na její fungování. V porovnání s letošním lednem ubylo lidí, podle nichž EU funguje efektivně (ze 42 % na 39 %), a zejména těch, podle nichž EU funguje demokraticky (z 57 % na 48 %, což je nejméně od našeho vstupu do EU). Evropskou unii jako federální stát si v současné době přeje 28 % Čechů. To je zřetelně méně než v roce 2005 (36 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.-8. 11. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1255 respondentů.

Společnost STEM se soustavně zabývá veřejným míněním o Evropské unii a zkoumá názory občanů ČR na fungování Evropské unie z několika úhlů. Pokud jde o demokratický charakter jejího fungování, výsledky jsou přibližně „půl na půl“, s mírnou převahou negativních. Polovina české veřejnosti má tedy o demokratičnosti fungování EU menší nebo větší pochybnosti. Efektivnost fungování EU hodnotí česká veřejnost kritičtěji než jeho demokratičnost. Kolem šedesáti procent občanů se kloní k názoru, že EU nefunguje efektivně.

Pramen: STEM, Trendy 11/2010, 1255 respondentů starších 18 let

Jak je zřejmé z následujícího grafu, v názorech na demokratičnost EU i na efektivitu jejího fungování nedocházelo od roku 2005 do loňska k výrazným změnám, spíše jen k velmi mírnému zlepšování. Počátek roku 2010, spojený se zahájením českého předsednictví EU, přinesl dosud nejvyšší podíly kladných odpovědí na obě dílčí otázky. Současná situace, bezpochyby poznamená vážnými finančními problémy některých zemí EU a kontroverzně vnímanou snahou o jejich řešení, přinesla pokles příznivých hodnocení v obou hlediscích, zejména ale v demokratičnosti, u níž je aktuální hodnota nejmenší od roku 2005.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie