Naše zjištění
2. 7. 2007

Fungování demokracie v naší zemi

Se způsobem, jakým funguje demokracie v České republice, jsou spokojeny dvě pětiny (40 %) obyvatel. O poznání kritičtěji vnímají lidé stav demokracie, pokud ho mají srovnat se západními zeměmi. Pouze 29 % lidí občanů považuje naší demokracii za srovnatelnou se situací v západoevropských zemích. Příznivěji vnímají situaci lidé vzdělanější a lépe zajištění. Výrazné rozdíly v názorech se projevují i u příznivců různých politických stran.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/2007

S FUNGOVÁNÍM DEMOKRACIE V NAŠÍ ZEMI JSOU SPOKOJENY DVĚ PĚTINY OBČANŮ.

Se způsobem, jakým funguje demokracie v České republice, jsou spokojeny dvě pětiny (40 %) obyvatel. O poznání kritičtěji vnímají lidé stav demokracie, pokud ho mají srovnat se západními zeměmi. Pouze 29 % lidí občanů považuje naší demokracii za srovnatelnou se situací v západoevropských zemích. Příznivěji vnímají situaci lidé vzdělanější a lépe zajištění. Výrazné rozdíly v názorech se projevují i u příznivců různých politických stran. Nejvíce spokojenosti s fungováním demokracie vyjadřují stoupenci ODS a KDU-ČSL, kteří se zároveň častěji domnívají, že demokracie u nás je srovnatelná  s demokracií v západoevropských zemích.

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve dnech 1.–8. 6. 2007 na souboru 1213 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Obecné hodnocení stavu demokracie po 18 letech od pádu totalitního režimu bylo v červnovém výzkumu STEM zjišťováno dvěma otázkami. V obecné rovině jsou lidé ke stavu demokracie v České republice poměrně kritičtí. Spokojenost se způsobem, jakým funguje demokracie v naší zemi, vyjádřily dvě pětiny (40 %) občanů, avšak o tom, že je úroveň demokracie u nás srovnatelná se situací v západních zemích, je přesvědčeno o poznání méně lidí (29 %). O značných rezervách, které lidé vidí v demokratičnosti  rozhodovacích a schvalovacích procesů ve veřejném prostoru, svědčí i rozložení odpovědí. Skutečné minimum respondentů volí zcela kladnou variantu odpovědi „určitě ano“ a spokojenost se stavem demokracie jakož i souhlas se srovnatelností se západními demokraciemi jsou tudíž vyjadřovány především váhavější variantou „spíše ano“. Jak plyne i z časového srovnání, tento stav je pro dané otázky charakteristický dlouhodobě. Za pozornost také stojí, že poměrně velká část lidí naopak volí zcela krajní negativní odpověď „určitě ne“.

Pramen: STEM, Trendy 2007/06, 1213 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, hodnocení společnosti