Naše zjištění
14. 5. 2013

Fungování demokracie u nás

S fungováním demokracie je spokojena čtvrtina lidí a současné politické strany jsou zárukou demokratické politiky u nás podle třetiny obyvatel Česka. V obou otázkách patří současné podíly kladných odpovědí k historicky nejnižším.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2013

VYDÁNO DNE 14. 5. 2013

NESPOKOJENOST S FUNGOVÁNÍM DEMOKRACIE

A ČINNOSTÍ POLITICKÝCH STRAN JAKO ZÁRUKY DEMOKRACIE TRVÁ.

S fungováním demokracie je spokojena čtvrtina lidí a současné politické strany jsou zárukou demokratické politiky u nás podle třetiny obyvatel Česka. V obou otázkách patří současné podíly kladných odpovědí k historicky nejnižším. Nejspokojenější s fungováním demokracie a s tím, že současné politické strany jsou zárukou demokratické politiky u nás, jsou stoupenci pravicových stran, dále jsou relativně spokojenější lidé s lepším materiálním zajištěním a vyšším vzděláním.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. až 9. dubna 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1009 respondentů.

Nespokojenost občanů s tím, jak vypadá u nás demokracie, trvá. Se stavem demokracie je spokojena zhruba čtvrtina lidí (26 %) a asi třetina lidí (32 %) si myslí, že současné politické strany zaručují u nás demokratickou politiku.

Názory na fungování demokracie u nás (%)

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, demokratické fungování, názor veřejnosti, občané