Naše zjištění
1. 2. 2010

Fungování a vývoj Evropské unie

Více než polovina občanů je přesvědčena, že Evropská unie se vyvíjí správným směrem (58 %) a že funguje na základě demokratických principů (57 %). Většina lidí však má pochybnosti o tom, zda je rozhodování EU dostatečně rozmyšlené, pružné a hospodárné. Vývoj těchto názorů ukazuje, že pohled lidí na fungování EU se velmi pozvolna zlepšuje.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2010

VÝVOJ EVROPSKÉ UNIE A DEMOKRATICKÉ PRINCIPY JEJÍHO FUNGOVÁNÍ VIDÍ ČESKÁ VEŘEJNOST PŘEVÁŽNĚ POZITIVNĚ, O EFEKTIVNOSTI JEJÍHO ROZHODOVÁNÍ VŠAK MÁ STÁLE ZNAČNÉ POCHYBNOSTI.

Více než polovina občanů je přesvědčena, že Evropská unie se vyvíjí správným směrem (58 %) a že funguje na základě demokratických principů (57 %). Většina lidí však má pochybnosti o tom, zda je rozhodování EU dostatečně rozmyšlené, pružné a hospodárné. Vývoj těchto názorů ukazuje, že pohled lidí na fungování EU se velmi pozvolna zlepšuje. Zájem o otázky fungování EU projevují téměř dvě třetiny lidí, především mladých, vysokoškolsky vzdělaných a také těch, kteří sympatizují s ODS.

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 2.–11. 1. 2010 na rozsáhlém souboru 1297 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Zatímco více než polovina občanů si myslí, že Evropská unie se vyvíjí správným směrem (58 %) a že funguje na základě demokratických principů (57 %), v názoru na racionalitu a efektivitu jejího rozhodování je veřejnost o něco rezervovanější. O tom, že rozhodování EU je dostatečně promyšlené, pružné a hospodárné, jsou přesvědčeny dvě pětiny lidí (42 %).

Názory na fungování Evropské unie

Pramen: STEM, Trendy 01/2010, 1297 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie