Naše zjištění
23. 10. 2012

Finanční zajištění českých domácností

Svou domácnost za poměrně dobře finančně zajištěnou považuje 43 % obyvatel ČR. Podíl lidí spokojených s finanční zajištěností domácnosti v posledních dvou letech mírně oslabuje. Zhruba polovina občanů (53 %) uvádí, že pro hospodaření jejich domácnosti jsou velice důležité vedlejší příjmy. Častěji to říkají lidé, kteří svou domácnost nepovažují za dobře finančně zajištěnou. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2012 VYDÁNO DNE 19. 10.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2012

VYDÁNO DNE 19. 10. 2012

VÍCE NEŽ POLOVINA OBČANŮ HODNOTÍ SVOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JAKO DOBROU

Nadpoloviční většina obyvatel ČR (58 %) hodnotí současnou životní úroveň své domácnosti jako dobrou, což je zcela stejný výsledek jako v minulém roce. Na věc do domácnosti v hodnotě nad 50 tisíc korun by se lidé častěji snažili našetřit nebo si vzali půjčku, než aby ji přímo zaplatili ze svých úspor.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 24. září – 2. října 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1061 respondentů.

Z aktuálního průzkumu STEM vyplývá, že více než polovina občanů hodnotí životní úroveň domácnosti, ve které žijí, jako dobrou.

„Celkově považujete současnou životní úroveň své domácnosti za:“

Pramen: STEM, Trendy 10/2012, 1061 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, finanční, hodnocení