Naše zjištění
9. 11. 2011

Finanční zajištění českých domácností

Podle vlastního vyjádření respondentů má v současnosti více než třetina rodin (37 %) finanční problémy. V porovnání s rokem 2010 se situace rodin v tomto ohledu nezhoršila ani nezlepšila. Naopak poměrně dobře finančně zajištěna je podle vlastního vyjádření téměř polovina českých domácností (46 %). Od loňského roku se tento podíl jen mírně snížil.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2011

VYDÁNO DNE 9. 11. 2011

TŘETINA DOMÁCNOSTÍ MÁ FINANČNÍ PROBLÉMY

Podle vlastního vyjádření respondentů má v současnosti více než třetina rodin (37 %) finanční problémy. V porovnání s rokem 2010 se situace rodin v tomto ohledu nezhoršila ani nezlepšila. Naopak poměrně dobře finančně zajištěna je podle vlastního vyjádření téměř polovina českých domácností (46 %). Od loňského roku se tento podíl jen mírně snížil. Více než polovina dotázaných (55 %) uvádí, že jejich domácnost potřebuje pro své hospodaření vedlejší příjmy.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 7. – 15. října 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1277 respondentů.

STEM v říjnovém průzkumu zaměřil několik otázek na subjektivně hodnocenou finanční situaci českých rodin. Více než třetina dotázaných uvedlo, že jejich rodina má v současné době finanční problémy. V porovnání s výzkumem na podzim loňského roku nedošlo v této otázce k žádné změně.

„Má Vaše rodina v současné době finanční problémy?“

Pramen: STEM, Trendy 10/2011, 1277 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace