Naše zjištění
1. 2. 2007

Finanční situace domácností

STEM pokládá občanům České republiky již od roku 1993 otázky, jimiž by bylo možné udělat si obrázek o finanční situaci domácností a jejich životní úrovni.

Informace z výzkumu STEM Trendy 1/2007

Finanční situace a životní úroveň českých domácností

se od roku 2004 zlepšuje.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 27. prosince 2006 – 5. ledna 2007. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

STEM pokládá občanům České republiky již od roku 1993 otázky, jimiž by bylo možné udělat si obrázek o finanční situaci domácností a jejich životní úrovni. V odpovědích na otázky týkající se majetku, životní úrovně nebo finanční situace převažují opatrnější varianty „spíše ano“ nebo „spíše ne“ nad variantami jednoznačnými, nicméně z poměru kladných a záporných variant lze poměrně dobře usoudit, kam se vývoj ve společnosti ubírá. Je to vidět i z dlouhé časové řady, kterou respondenti charakterizují životní úroveň své domácnosti. Základní rozdělení variant odpovědí je velmi opatrné, převaha umírněných odpovědí naprosto zřetelná, ale trend je v posledních dvou letech nesporný: životní úroveň českých domácností se zlepšuje.

 

Pramen: STEM, Trendy 1/2007, 1272 respondentů

.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
domácnosti, ekonomická situace