Naše zjištění
22. 1. 2008

Finanční situace domácností

V současné době zhruba polovina obyvatel (49 %) soudí, že jejich domácnost je poměrně dobře finančně zajištěna. Do velmi obtížné finanční situace se podle vlastního vyjádření dostaly v průběhu loňského roku domácnosti necelé třetiny obyvatel (30 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2008

DLOUHODOBÉ ZLEPŠOVÁNÍ FINANČNÍ SITUACE

DOMÁCNOSTÍ SE ZASTAVILO.

V současné době zhruba polovina obyvatel (49 %) soudí, že jejich domácnost je poměrně dobře finančně zajištěna. Do velmi obtížné finanční situace se podle vlastního vyjádření dostaly v průběhu loňského roku domácnosti necelé třetiny obyvatel (30 %). Hůře než vlastní situaci hodnotí lidé celkovou situaci u nás – téměř polovina (48 %) si myslí, že s velmi obtížnou finanční situací se v loňském roce vyrovnávala většina českých domácností.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2. – 8. ledna 2008. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1362 respondentů.

Přesně před rokem, v lednu 2007, data STEM ukazovala na poměrně zřetelný trend postupného zlepšování finanční situace českých domácností. V období mezi lety 2004 – 2007 přibylo lidí, kteří pokládali svoji domácnost za poměrně dobře finančně zajištěnou a naopak na „historické“ minimum (od roku 1993) se dostal podíl těch, jejichž domácnost se v průběhu roku ocitla ve velmi obtížné finanční situaci. Aktuální data naznačují, že trend zlepšování finančních podmínek českých domácností v současné době stagnuje a hodnocení finanční situace zůstává v zásadě na úrovni ledna loňského roku.

„Řekl(a) byste, že Vaše domácnost je poměrně dobře finančně zajištěna?“

Pramen: STEM, Trendy 1/2008, 1362 respondentů

„Ocitla se Vaše domácnost během posledního roku ve velmi obtížné finanční situaci?“

Pramen: STEM, Trendy 1/2008, 1362 respondentů

„Řekl(a) byste, že Vaše domácnost je poměrně dobře finančně zajištěna?“

  04/11 07/01 08/01
 Určitě ano   5 %   4 %   5 %
 Spíše ano 36 % 47 % 44 %
 Spíše ne 41 % 38 % 39%
 Určitě ne 18 % 11 % 12 %

Pramen:  STEM, Trendy 11/2004, 1/2007, 1/2008

„Ocitla se Vaše domácnost během posledního roku ve velmi obtížné finanční situaci?“

Pramen: STEM, Trendy 1993-2008

Z porovnání obou uvedených hledisek hodnocení finanční situace vlastní domácnosti je patrné, že v poměrně dobře finančně zabezpečených domácnostech, které netrpěly v posledním roce velkou finanční tísní, žijí o něco více než dvě pětiny obyvatel (44 %). Zbývající část se s nějakými finančními problémy setkává, z toho čtvrtina se potýká s problémy zásadního rázu (jejich domácnost není dobře finančně zajištěná a dostává se do velmi obtížných finančních situací). I tento stav odpovídá poměrům z ledna loňského roku.

Finanční situace českých domácností

Pramen: STEM, Trendy 1/2008, 1362 respondentů

V domácnostech poměrně dobře finančně zajištěných žijí především podnikatelé (81 %), živnostníci (68 %), lidé s vysokoškolským vzděláním (75 %) a také studenti (66 %). Na druhém pólu jsou nezaměstnaní, u nichž je hodnocení vlastních finančních poměrů hluboko pod celospolečenským průměrem (svoji domácnost hodnotí jako poměrně dobře finančně zaopatřenou pouze 14 % z nich). Za podprůměrně zabezpečenou pokládají svoji domácnost rovněž důchodci, generace nad 60 let, lidé s nízkou kvalifikací a ženy v domácnosti. Jejich situace je však v porovnání se situací nezaměstnaných již viditelně lepší – do kategorie poměrně dobře finančně zajištěné řadí svoji domácnost 36 % důchodců, 40 % lidí starších 60 let, 38 % osob se základním vzděláním nebo vyučením a 40 % žen v domácnosti.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace