Naše zjištění
25. 1. 2012

Finanční situace českých domácností

V uplynulém roce se třetina domácností (33 %) ocitla v obtížné finanční situaci. V porovnání s rokem 2010 došlo v tomto ohledu ke zlepšení. Mezi rodinami, v jejichž finančním hospodaření převažují půjčky, se však v problémech ocitla většina. Poměrně dobře finančně zajištěna je podle vlastního vyjádření téměř polovina českých domácností (48 %) a tento podíl se v posledních čtyřech letech téměř nemění.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2012

VYDÁNO DNE 25. 1. 2012

RODIN S FINANČNÍMI PROBLÉMY NEPŘIBÝVÁ

V uplynulém roce se třetina domácností (33 %) ocitla v obtížné finanční situaci. V porovnání s rokem 2010 došlo v tomto ohledu ke zlepšení. Mezi rodinami, v jejichž finančním hospodaření převažují půjčky, se však v problémech ocitla většina. Poměrně dobře finančně zajištěna je podle vlastního vyjádření téměř polovina českých domácností (48 %) a tento podíl se v posledních čtyřech letech téměř nemění.  

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech  29. prosince 2011 až 9. ledna 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1258 respondentů.

STEM v prvním letošním průzkumu položil i několik otázek na subjektivně hodnocenou finanční situaci českých rodin. Celkem třetina dotázaných uvedla, že jejich domácnost se během posledního roku ocitla ve velmi obtížné finanční situaci. „Velmi ohrožených“ je zhruba desetina, dalších 22 % se do velmi obtížné finanční situace za poslední rok dostalo „spíše“.

„Ocitla se Vaše domácnost během posledního roku ve velmi obtížné finanční situaci?“

Pramen: STEM, Trendy 01/2012, 1258 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace