Naše zjištění
16. 11. 2004

Evropské instituce mají důvěru většiny obyvatel. Náš český komisař EU však nikoli.

Důvěru v nejvýznamnější evropské instituce má více než polovina občanů. Nejvyšší kredit má Evropský soudní dvůr, kterému důvěřují téměř dvě třetiny občanů (65 %). Evropskému parlamentu a Evropské komisi věří těsná většina (54 % resp. 52 %). Důvěra ve všechny sledované instituce ve srovnání s obdobím našeho vstupu do EU mírně poklesla.

Informace z výzkumu STEM Trendy 9/2004

Evropské instituce mají důvěru většiny obyvatel. Náš český komisař EU však nikoli.

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. – 10. září 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1732 občanů.

Důvěru v nejvýznamnější evropské instituce má více než polovina občanů. Nejvyšší kredit má Evropský soudní dvůr, kterému důvěřují téměř dvě třetiny občanů (65 %). Evropskému parlamentu a Evropské komisi věří těsná většina (54 % resp. 52 %). Důvěra ve všechny sledované instituce ve srovnání s obdobím našeho vstupu do EU mírně poklesla. Je otázkou, zda se do tohoto hodnocení může promítat změna českého komisaře. Zatímco Pavlu Teličkovi důvěřovaly na tomto postu více než dvě třetiny veřejnosti (68 %), komisaři EU Vladimíru Špidlovi důvěřuje jen čtvrtina (24 %).

Pramen: STEM, Trendy 2004/5, 1888 respondentů

Trendy 2004/9,  1732 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2004/5, 1888 respondentů

Trendy 2004/9,  1732 respondentů

Nedůvěra v  komisaře Evropské komise V. Špidlu jde bez rozdílu napříč všemi sociodemografickými skupinami. Jeho hodnocení je významně lepší mezi sympatizanty sociálních demokratů. Ale i mezi nimi má důvěru jen každého druhého.

Podíl důvěry v jednotlivé instituce EU se liší podle věku a vzdělání. Evropské instituce mají větší důvěryhodnost u lidí s vyšším vzděláním. Požívají vyšší důvěru mezi mladšími lidmi do 44 let,  s rostoucím věkem se kredit těchto institucí snižuje.

Důvěra v instituce  Evropské unie je výrazně ovlivněna politickou orientací občanů. Nejvyšší důvěru mají evropské instituce u vládnoucí ČSSD. Nedůvěru dávají zcela zřetelně najevo přívrženci KSČM a lidé, kteří by nevolili žádnou stranu.

Pramen: STEM, Trendy 2004/9,  1732 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2004/9,  1732 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2004/9,  1732 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
Evropská unie, evropský komisař, Evropský parlament, instituce