Naše zjištění
26. 2. 2024

Evropská unie se stala pro Čechy symbolem (ne)úspěchu ČR při globalizaci. Veřejnost se podle sympatií k EU dělí do šesti skupin

Evropská unie se v posledních letech stala pro českou společnost štěpivým tématem. Stává se postupně symbolem toho, jak Česká republika uspěla či neuspěla v procesu globalizace. Jedním z hlavních zjištění průzkumu analytického ústavu STEM je, že se česká společnost nedělí jenom na dvě skupiny – protiunijní a prounijní – ale pozorujeme šest dílčích skupin podle míry podpory EU a jejích politik. Dvě pětiny občanů jsou s různou intenzitou prounijní. Další dvě pětiny jsou protiunijní a jedna pětina české společnosti má z EU smíšené dojmy. Zjištění vyplývají z průzkumu analytického ústavu STEM pro Český rozhlas s názvem „Rozděleni Evropou“.

Část české společnosti nakloněná EU zahrnuje Euronadšence (9 %), Příznivce (11 %) a Vlažné příznivce (21 %). Tato část častěji stabilně podporuje členství ČR v EU. Na druhé straně jsou spíše protiunijní skupiny skládající se z Odpůrců (24 %) a následně Skalních odpůrců (14 %). Na pomezí protiunijní a prounijní části společnosti stojí skupina Nejistých (21 %).

Evropská unie se postupně stala symbolem geopolitického směřování. Část společnosti ji vnímá i skrze optiku spokojenosti s domácím vývojem. „Rozdělení segmentů zůstává v posledních letech převážně stabilní. Nejdůležitějším trendem je postupný nárůst Skalních odpůrců na úkor běžných Odpůrců, kdy se podíl Skalních odpůrců od předkrizových let 2018/2019 zvedl z asi 3 % na 14 % v současné době. Nespokojenost s domácí situací a domácím vývojem tak zesiluje nespokojenost s EU,“ říká Martin Kratochvíl, analytik STEM.

Zdroj: STEM pro Český rozhlas
Poznámka: Segment Skalních odpůrců je tímto postojem definován, takže vždy bude vykazovat plnou nespokojenost s polistopadovým vývojem

Česká veřejnost se dlouhodobě většinově považuje za Evropany (aktuálně přes 70 %). Zde je rozdíl ve vnímání Evropy a Evropské unie, u které je přináležitost nižší. Spokojenost s naším členstvím v EU se v posledních letech pohybuje kolem 45 %. Na stejné úrovni je i důvěra v EU jako instituci.

Zdroj: STEM pro Český rozhlas

„Evropa není v české veřejnosti polarizujícím tématem. Naopak Evropská unie již má politickou zátěž a česká společnost ji vnímá i skrze její určitá rozhodnutí,“ říká Martin Kratochvíl.

Zdroj: STEM pro Český rozhlas
Poznámka: Ano = určitě+spíše ano, Ne = určitě+spíše ne

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.‑14. listopadu 2023. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo 2 034 respondentů v kombinaci online a osobního dotazování (CAWI+CAPI).

Výsledky výzkumu zveřejňuje Český rozhlas a iRozhlas, například zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rozdeleni-evropou-eu-je-problematicka-znacka-rada-cechu-od-ni-chce-vnejsi-stit_2402260459_jgr

Sdílet

Různé / Evropská unie
členství ČR v EU, Evropská unie, globalizace, instituce, rozděleni Evropou