Naše zjištění
2. 2. 2009

Europoslanci a zájem o informace týkající se jejich práce

Drtivá většina lidí (89 %) se domnívá, že pro postavení ČR v rámci EU je důležité, kteří europoslanci nás zastupují.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2009

PRO POSTAVENÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNNII JE DŮLEŽITÉ, KTEŘÍ POSLANCI V EVROPSKÉM PARLAMENTU NÁS ZASTUPUJÍ. MYSLÍ SI TO 89 % LIDÍ.

Drtivá většina lidí (89 %) se domnívá, že pro postavení ČR v rámci EU je důležité, kteří europoslanci nás zastupují. Přibližně dva z pěti Čechů (38 %) sledují informace o práci českých poslanců v EP se zájmem. Většina (68 %) si přitom myslí, že česká média informují o jednání EP a práci českých zástupců v něm nedostatečně. Ani mezi lidmi, kteří sledují informace o práci našich europoslanců se zájmem, nepřevažuje spokojenost s informační aktivitou českých médií.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. 1. – 9. 1. 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1258 respondentů.

Volby do Evropského parlamentu nás čekají v roce 2009. Těsně před kampaní k nim se společnost STEM dotazovala na mínění lidí o vlivu zvolených poslanců Evropského parlamentu na postavení České republiky v Evropě. Odpovědi na tuto otázku jsme následně konfrontovali jak s mírou zájmu občanů o informace týkající se práce evropských politiků, tak i s jejich spokojeností s informační aktivitou médií.

Výsledky výzkumu ukazují, že drtivá většina lidí (89 %) věří, že pro postavení České republiky v rámci Evropské unie je důležité, kteří poslanci nás v Evropském parlamentu zastupují.  Informace o práci českých poslanců sleduje se zájmem 38 % lidí a necelá třetina lidí (32 %) zastává názor, že česká média o práci českých poslanců v Evropském parlamentě informují dostatečně.

"Myslíte si, že pro postavení České republiky v Evropské unii je důležité, kteří poslanci v Evropském parlamentu nás zastupují?"

Pramen: STEM, Trendy 01/2009, 1258 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, předsednictví