Naše zjištění
1. 12. 2017

Elektronická evidence tržeb má stabilně většinovou podporu veřejnosti

Ve dnech 23. – 27. 11. 2017 STEM provedl pro Generální finanční ředitelství bleskový výzkum, který se zaměřil na názory veřejnosti na elektronickou evidenci tržeb. Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let byl zkoumán kombinací technik PAPI a CAWI. Dotázáno bylo 1059 osob starších 18 let.

Ve dnech 23. – 27. 11. 2017 STEM provedl pro Generální finanční ředitelství bleskový výzkum, který se zaměřil na názory veřejnosti na elektronickou evidenci tržeb. Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let byl zkoumán kombinací technik PAPI a CAWI. Dotázáno bylo 1059 osob starších 18 let. Statistická chyba činí plus minus 3 procentní body při rozložení odpovědí 60:40 v celém výběrovém souboru.

Sociologický výzkum, který STEM vypracoval v listopadu 2017 na základě zadání Generálního finančního ředitelství, zjišťoval názory na elektronickou evidenci tržeb rok po jejím zavedení. Výsledky tohoto průzkumu je možné porovnat s průzkumy, které na toto téma STEM uskutečnil v letech 2015, 2016 a v květnu 2017.

Téměř dvoutřetinová většina občanů (64 %) považuje zavedení elektronické evidence tržeb za pozitivní opatření. Po mírném poklesu v květnu letošního roku se uvedený podíl vrátil k hodnotě na počátku zavádění EET.

„Když zvážíte všechny okolnosti pro a proti elektronické evidence tržeb,
je její zavedení podle Vás:“

Téměř třípětinová většina občanů (59 %) se domnívá, že EET přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí. Tento podíl postupně stále stoupá (zvláště zřejmé je to v kategorii jednoznačného přesvědčení – odpověď „určitě ano“).

„Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje (přispívá)
k narovnání podnikatelského prostředí v ČR?“

Podobně se zvyšuje i přesvědčení, že zavedení EET přispívá k lepšímu výběru daní. Více než dvoutřetinová většina občanů (69 %) tedy aktuálně souhlasí s tímto pozitivním přínosu EET. Je důležité, že v čase posiluje především jednoznačné přesvědčení o tom, že EET přispívá k lepšímu výběru daní. Pozitivní postoj v této otázce vyslovuje i třípětinová většina lidí, kteří mají zkušenosti s hotovostními tržbami z podnikání.

„Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje (přispívá)
ke zlepšení výběru daní od obchodníků a poskytovatelů služeb?“

Většina veřejnosti (74 %) si nemyslí, že kvůli zavedení EET musela ukončit činnost velká část podnikatelů. Pouze čtvrtina dotázaných (26 %) se domnívá, že kvůli EET musela skončit velká část podnikatelů.

„Myslíte si, že kvůli EET musela ukončit svou činnost velká část podnikatelů?“

Výsledky průzkumu ukazují snižování zájmu o informace ohledně EET a jeho fungování, téma již není tak aktuální a diskutované. Sžívání s EET se projevuje i na ukazateli informovanosti, stále více lidí má pocit, že mají dostatek informací.

„Řekl(a) byste, že o elektronické evidenci tržeb:“

Sdílet

Ekonomika
EET, elektronická evidence tržeb