Naše zjištění
30. 3. 2011

Ekonomické chování českých domácností

Naprostá většina Čechů tvrdí, že ve svých domácnostech šetří, výdaje dopředu pečlivě zvažuje. Jen necelá pětina přiznává, že „utrácejí, dokud mají co“. Chování domácnosti se v porovnání s rokem 2009 (nástupem krize v evropských zemích) mírně posunulo, přibývá domácností, které plánují výdaje, šetří a nedopřávají si „nad poměry“.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2011

VYDÁNO DNE 30.3.2011

PŘIBÝVÁ RODIN, KTERÉ PEČLIVĚ PLÁNUJÍ VÝDAJE, ŠETŘÍ A NEMOHOU SI SNADNO DOPŘÁT VĚCI, KTERÉ ZPŘÍJEMŇUJÍ ŽIVOT.

Naprostá většina Čechů tvrdí, že ve svých domácnostech šetří, výdaje dopředu pečlivě zvažuje. Jen necelá pětina přiznává, že „utrácejí, dokud mají co“. Chování domácnosti se v porovnání s rokem 2009 (nástupem krize v evropských zemích) mírně posunulo, přibývá domácností, které plánují výdaje, šetří a nedopřávají si „nad poměry“.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.-8. března 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů.

Jak hospodaří české domácnosti? Podle odpovědí v březnovém průzkumu by se dalo soudit, že většina domácností se chová odpovědně a šetrně. Skoro 90 % lidí tvrdí, že všechna vydání doma zvažují a plánují, čtyři pětiny rodin šetří a odepírají si zbytečnosti a jen necelá pětina rodin žije podle zásady „Když máme peníze, utrácíme, když dojdou, tak se uskromníme“. Jen necelá třetina respondentů přiznala, že si bez velkých problémů mohou dopřát věci, které jim zpříjemňují život.

Pramen: STEM, Trendy 3/2011, 1248 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace