Naše zjištění
15. 3. 2018

Ekonomická situace v ČR se podle veřejnosti podstatně zlepšila a je nejlepší od počátku 90. let

V datech z průzkumů STEM od roku 2014 zaznamenáváme zlepšující se hodnocení ekonomického situace naší republiky. Aktuální průzkum tento trend potvrzuje. Výrazně v posledních letech ubylo nespokojenosti s hospodářskou situací a v současnosti dosahujeme od počátku devadesátých let vůbec nejlepších výsledků.Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. až 8. února 2018.

V datech z průzkumů STEM od roku 2014 zaznamenáváme zlepšující se hodnocení ekonomického situace naší republiky. Aktuální průzkum tento trend potvrzuje. Výrazně v posledních letech ubylo nespokojenosti s hospodářskou situací a v současnosti dosahujeme od počátku devadesátých let vůbec nejlepších výsledků.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. až 8. února 2018. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1028 respondentů.

STEM již od počátku devadesátých let sleduje názory veřejnosti na českou ekonomiku. V únorovém průzkumu STEM konkrétně zjišťoval, jak lidé hodnotí vývoj české ekonomiky v porovnání se situací před 12 měsíci. Více než třetina občanů (34 %) uvádí, že celková ekonomická situace naší země se za poslední rok zlepšila. Polovina veřejnosti (52 %) tuto situaci považuje za neměnnou. Názor, že česká ekonomika je na tom hůře než před rokem, je v populaci v menšině, což je zásadní rozdíl oproti roku 2013, kdy negativní pohled na ekonomiku jasně převládal. Data napovídají, že pozitivního obratu bylo dosaženo již roku 2016 a že v současné situaci dochází jen k dílčím posunům.

„Myslíte si, že se všeobecná ekonomická situace v České republice
v porovnání se situací před 12 měsíci:“

Pramen: STEM, Trendy 2013-2018

Prozkoumáme-li dlouhodobou časovou řadu STEM od roku 1993, vidíme v ní dvě krizová období, ve kterých dochází k výrazným propadům. Dramatická byla krize roku 1997, kdy se během jednoho roku podíl negativních hodnocení české ekonomiky mezi veřejností zvýšil
o 53 procentních bodů. Krize tehdy byla spíše vnitropolitická – vláda musela přiznat závažné chyby a zavést nepopulární úsporné balíčky. Krize roku 2008 měla příčiny v rostoucím napětí na domácí politické scéně, které vyústilo v pád vlády. Tato krize ale měla širší mezinárodní příčiny a souvisela se světovou finanční krizí a jejími dopady do naší ekonomiky.

„Myslíte si, že se všeobecná ekonomická situace v České republice
v porovnání se situací před 12 měsíci:“

Pramen: STEM, Trendy 1993-2018

V současné době je spokojenost se stavem ekonomiky v ČR na úrovni nejlepších hodnocení v polistopadovém vývoji. Graf ukazuje, jak rozporné bylo hodnocení ekonomické situace republiky v devadesátých letech, kdy se veřejnost dělila do zhruba tří stejně početných skupin: jedna viděla zlepšující se trend, druhá spíše úpadek a třetí stav setrvalý. Od roku 2016 však můžeme hovořit o období stability a prosperity, kdy negativních hodnocení výrazně ubylo.

V minulosti jsme byli svědky toho, že mladá a stará generace hodnotily ekonomickou situaci odlišně: mladší byli optimističtější, starší zdrženlivější. V současném období tyto různice nepozorujeme. Dá se tak říci, že hodnocení ekonomického vývoje vidí různé generace téměř shodně. Ukazuje to následující graf, který znázorňuje vývoj v pětiletých intervalech.

„V porovnání se situací před 12 měsíci, myslíte si,
že se ekonomická situace v České republice:“

Pramen: STEM, Trendy 1993-2018

Omezíme-li se na současnou situaci, můžeme říci, že ohledně ekonomických úspěchů naší republiky v poslední době panuje značná shoda napříč všemi možnými sociálními skupinami. I jinak velmi odlišné názory příznivců různých politických stran jsou v náhledu na ekonomickou situaci naší země méně odlišné, než bychom možná předpokládali.

„V porovnání se situací před 12 měsíci, myslíte si,
že se ekonomická situace v České republice:“

Podle příznivců politických stran

Pramen: STEM, Trendy 2/2018

Poznámka: Vzhledem k nízkým četnostem u voličů některých stran (především STAN, TOP 09 a KDU-ČSL) jsou údaje v grafu pouze orientační.

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace