Naše zjištění
15. 4. 2014

Ekonomická situace a očekávání občanů – březen 2014

Téměř polovina občanů (46 %) se domnívá, že česká ekonomika je ve stejné situaci jako před rokem, dvě pětiny lidí (42 %) si myslí, že se stav české ekonomiky zhoršil. Ve výhledu na příští rok čeká opět téměř polovina občanů (45 %) neměnnou situaci, třetina (32 %) předpokládá zhoršení a čtvrtina (23 %) naopak zlepšení ekonomické situace.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2014

VYDÁNO DNE 15. 4. 2014

NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU?

Téměř polovina občanů (46 %) se domnívá, že česká ekonomika je ve stejné situaci jako před rokem, dvě pětiny lidí (42 %) si myslí, že se stav české ekonomiky zhoršil. Ve výhledu na příští rok čeká opět téměř polovina občanů (45 %) neměnnou situaci, třetina (32 %) předpokládá zhoršení a čtvrtina (23 %) naopak zlepšení ekonomické situace. Zhoršení finanční situace vlastní domácnosti za poslední rok konstatovala třetina lidí (34 %), polovina uvedla, že se situace nezměnila (53 %) a desetina označila vlastní finanční situaci za lepší. Podobné je rozložení názorů na vývoj finanční situace vlastní domácnosti v příštím roce. Ve sledovaných otázkách došlo jak k výraznému posílení příznivých hodnocení minulého roku, tak k posílení optimismu do budoucna.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 11. – 20. března 2014. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1070 respondentů.

STEM dlouhodobě sleduje, jak hodnotí občané vývoj české ekonomiky a situaci vlastní domácnosti a ptá se i na to, s jakým trendem počítají v následujících 12 měsících. V loňském roce panovala mezi lidmi výrazná skepse jak při zpětném hodnocení, tak při výhledech do budoucna. Aktuální výzkum však již ukazuje změnu postojů, zvláště v hodnocení celkové ekonomické situace v ČR.

V odpovědích na otázku zjišťující hodnocení ekonomického vývoje v České republice za posledních dvanáct měsíců je poměrně vyrovnaný podíl těch, kteří se domnívají, že ekonomická situace zůstala stejná (46 %), s podílem těch, kteří si myslí, že se situace zhoršila (42 %). Hodnocení finanční situace vlastní domácnosti je mírně pozitivnější, více než polovina dotázaných občanů uvedla odpověď „zůstala stejná“ (53 %), třetina zvolila odpověď „trochu se zhoršila“ nebo „velmi se zhoršila“ (36 %). Zhruba desetina dotázaných se domnívá, že se celková ekonomická situace i finanční postavení jejich domácnosti zlepšily.

„Myslíte si, že v porovnání se situací před 12 měsíci se:“

Pramen: STEM, Trendy 3/2014, 1070 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
ekonomická situace, finanční, očekávání příštího roku