Naše zjištění
26. 3. 2002

Ekonomická politika: jaké roli státu dáváme přednost ?

Data STEM za posledních sedm let ukazují, že podíly občanů, hlásících se k jednotlivým typům ekonomik, jsou víceméně stabilní. Příznivci socialistické ekonomiky se rekrutují téměř výhradně z potenciálních voličů dvou stran – KSČM a sociální demokracie, přičemž těžiště spočívá v KSČM. Na opačném pólu – ekonomika s minimálními zásahy státu – se nalézají většinou příznivci ODS, doplněni stoupenci Koalice.

Ekonomická politika: jaké roli státu dáváme přednost ?

Jiří Šandera

Tisková konference STEM, 26. 3. 2002

Názory občanů České republiky na roli státu v ekonomice sleduje STEM ve svých pravidelných výzkumech dlouhodobě. Překládá respondentům standardně čtyři varianty ekonomik od tržní, s minimálními zásahy státu, až po řízenou ekonomiku socialistického typu. Data STEM za posledních sedm let ukazují, že podíly občanů, hlásících se k jednotlivým typům ekonomik, jsou víceméně stabilní.

Příznivci socialistické ekonomiky se rekrutují téměř výhradně z potenciálních voličů dvou stran – KSČM a sociální demokracie, přičemž těžiště spočívá v KSČM.

Na opačném pólu – ekonomika s minimálními zásahy státu – se nalézají většinou příznivci ODS, doplněni stoupenci Koalice.

  

Pramen: STEM, Trendy 1996-2002

Nicméně, v celkovém součtu je pro občany České republiky nejpřijatelnější tržní ekonomika se silnou kontrolou státu

S výše uvedenými výsledky koresponduje i zjištění, že tři čtvrtiny  občanů České republiky souhlasí s tím, že i v nových podmínkách by ekonomika měla být  pod kontrolou státu.

I když je tento názor nesen především stoupenci levicových stran, stojí za zmínku, že více než polovina potenciálních voličů stran hlásících se ( spíše ) k pravici je stejného názoru.

Pramen: STEM, Ekonomická očekávání a postoje 1991-1997, Trendy 1998-2002

Povědomí o nezastupitelné roli státu v ekonomice v mysli občanů ilustrují i další příklady :

*tři čtvrtiny populace jsou toho názoru, že stát by měl kontrolovat nájemné, ceny služeb, přidělování bytů

*80% občanů souhlasí s tím, aby si stát ponechal kontrolní podíl v největších bankách

*50% občanů souhlasí s tím, aby stát pomáhal přežít velkým podnikům

„Myslíte si, že i v nových podmínkách by si stát měl ponechat kontrolu nad výší nájemného, cenou služeb, cenou služeb za bydlení a nad přidělováním bytů? “

  93/08 94/05 97/05 98/05 00/06 01/05 02/03
Určitě ano 38 % 34 % 37 % 35 % 28 % 31 % 31 %
Spíše ano 41 % 44 % 43 % 45 % 46 % 44 % 44 %
Spíše ne 16 % 18 % 16 % 16 % 21 % 18 % 19 %
Určitě ne 5 % 4 % 4 % 4 % 5 % 7 % 6 %

Pramen: STEM, Trendy 1993-2002

„Myslíte si, že by si stát měl ponechat kontrolní podíl v největších bankách?“

  98/04 99/04 00/04 01/04 02/03
Určitě ano 51 % 40 % 43 % 40 % 36 %
Spíše ano 35 % 40 % 39 % 40 % 44 %
Spíše ne 10 % 15 % 13 % 14 % 14 %
Určitě ne 4 % 5 % 5 % 6 % 6 %

Pramen: STEM, Trendy 1998-2002

Pramen: STEM, Trendy 3/2002

Pramen: STEM, Trendy 3/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
demokracie, ekonomická situace, role státu