Naše zjištění
11. 8. 2001

Ekonomická a politická činnost uprchlíků vyvolává pochybnosti a nelibost

Skutečnost, že by děti uprchlíků, kteří by se natrvalo usídlili v obci, navštěvovaly školu, je přijímána jako samozřejmost. Alespoň 80 % lidí by přijalo bez problémů i to, že by se uprchlíci podíleli na společenském životě a že by v obci nebo v jejím blízkém okolí našli zaměstnání.

Informace z výzkumu Trendy 6/2001

Ekonomická a politická činnost uprchlíků vyvolává pochybnosti a nelibost

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4.-10. června 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1664 občanů.

Skutečnost, že by děti uprchlíků, kteří by se natrvalo usídlili v obci, navštěvovaly školu, je přijímána jako samozřejmost. Alespoň 80 % lidí by přijalo bez problémů i to, že by se uprchlíci podíleli na společenském životě a že by v obci nebo v jejím blízkém okolí našli zaměstnání. Naproti tomu skoro 40 % občanů má výhrady k tomu, že by noví osídlenci začali podnikat a zaměstnávali by „domácí“, a polovina lidí má výhrady k zapojení imigrantů do politického života.

Všechny činnosti uprchlíků jsou přijímány rozdílně lidmi s různým vzděláním a různou politickou orientací. Platí stejné schéma jako v ostatních otázkách týkajících se imigrantů : lidé s vysokoškolským vzděláním a stoupenci demokratických stran (zejména příznivci čtyřkoalice a ODS) nemají proti normálnímu zapojení uprchlíků větší výhrady, na opačném pólu jsou voliči KSČM a obecně lidé s nižším vzděláním, kteří si udržují od imigrantů větší odstup.

Občané byli také vyzváni, aby sami, bez předložení možností, uvedli, co by podle jejich názoru mohlo lidem ve vesnici na životě uprchlíků nejvíce vadit. Pořadí důvodů uvedených „na prvním místě“ bylo poměrně překvapivé. Na prvním místě se ocitla „kulturní odlišnost“, teprve za ní následují s menším odstupem kriminalita a rušivé chování. Stoupenci stran tvořících čtyřkoalici uvádějí nejčastěji „kulturní odlišnost“, zatímco stoupenci ODS, ČSSD i KSČM staví na stejnou hladinu s touto odlišností i kriminalitu, případně rušivé chování. Motivem těchto rozdílů může být poněkud odlišná hierarchie hodnot – stoupenci ODS i ČSSD (a KSČM) kladou důraz spíše na praktické, často materiální otázky, voliči čtyřkoalice (zvláště pak KDU-ČSL) staví do popředí také morální aspekty.

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
kriminalita, menšiny, uprchlíci