Dvě třetiny voličů z roku 1998 nezměnily za více než tři roky své politické sympatie

Informace z výzkumu Trendy 9/2001

Dvě třetiny voličů z roku 1998 nezměnily za více než tři roky své politické sympatie

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.-9. září 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1620 občanů.

STEM pravidelně jednou za čtvrt roku sleduje, jak stabilní je voličská základna nejsilnějších politických stran – tedy kolik voličů dané strany z roku 1998 by ještě v současnosti tuto stranu volilo. Co však nabízí souhrnný pohled? Jak je stabilní voličská přízeň celkově, do jaké míry je politická scéna u nás „usazená“?

Jestliže byli ze souboru dotázaných vyloučeni lidé, kteří neměli v roce 1998 volební právo (anebo si nedokázali vzpomenout, koho volili), pak

69 % lidí by se v současných volbách zachovalo stejně jako v červnu 1998 – volili by stejnou stranu, kterou volili v červnu 1998; do této skupiny je započítáno i téměř 8 % lidí, kteří v červnu 1998 nevolili a i nyní uvedli, že by nevolili žádnou stranu

31 % lidí by své volební chování patrně změnilo, tj. buď v červnu 1998 volili a nyní by hlasovali pro jinou stranu, anebo volili a nyní by nevolili, anebo nevolili, ale nyní by některé straně hlas dali; do této skupiny je započítáno i zhruba 10 % občanů, kteří v současnosti nevědí, koho by volili

Poměrně velmi stabilní je i ochota jít k volbám. 83 % lidí, kteří v červnu 1998 volili, deklarovala ochotu volit i nyní, naopak velká většina nevoličů z roku 1998 (skoro 80 %) by ani v současných volbách určitě nebo pravděpodobně nevolila.

Graf na třetí straně ukazuje, koho by volili ti, kteří se před více než třemi lety voleb aktivně zúčastnili, a ti, kteří v červnu 1998 účast ve volbách odmítli.

Ve skupině nevoličů je vidět, že zhruba 60 % z nich by dnes alespoň dokázalo jmenovat stranu, kterou by byli potenciálně ochotni volit. Jejich výpovědi je však třeba korigovat pravděpodobně velmi slabou účastí ve volbách.

Pro úplnost je v grafu uvedena i nepočetná skupina lidí, kteří před třemi lety neměli volební právo. Velmi silné postavení v této skupině vesměs mladých lidí má čtyřkoalice, zejména Unie svobody, dále pak ODS. Zhruba pětina prvovoličů neví, komu by dali hlas.


Pramen: STEM, Trendy 9/2001

Pramen: STEM, Trendy 9/2001, u lidí v roce 1998 bez volebního práva hodnoty orientační

Pramen: STEM, Trendy 9/2001, u lidí v roce 1998 bez volebního práva hodnoty orientační

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text