Naše zjištění
15. 10. 2001

Dvě třetiny voličů z roku 1998 nezměnily za více než tři roky své politické sympatie

Volební chování více než dvou třetin lidí se od posledních parlamentních voleb nezměnilo. Jestliže byli ze souboru dotázaných vyloučeni lidé, kteří neměli v roce 1998 volební právo (anebo si nedokázali vzpomenout, koho volili), pak 61 % lidí by v současných volbách volilo stejnou stranu jako v červnu 1998 a 8 % lidí, kteří v červnu 1998 nevolili, by nevolili žádnou stranu ani nyní.

Informace z výzkumu Trendy 9/2001

Dvě třetiny voličů z roku 1998 nezměnily za více než tři roky své politické sympatie

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.-9. září 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1620 občanů.

STEM pravidelně jednou za čtvrt roku sleduje, jak stabilní je voličská základna nejsilnějších politických stran – tedy kolik voličů dané strany z roku 1998 by ještě v současnosti tuto stranu volilo. Co však nabízí souhrnný pohled? Jak je stabilní voličská přízeň celkově, do jaké míry je politická scéna u nás „usazená“?

Jestliže byli ze souboru dotázaných vyloučeni lidé, kteří neměli v roce 1998 volební právo (anebo si nedokázali vzpomenout, koho volili), pak

69 % lidí by se v současných volbách zachovalo stejně jako v červnu 1998 – volili by stejnou stranu, kterou volili v červnu 1998; do této skupiny je započítáno i téměř 8 % lidí, kteří v červnu 1998 nevolili a i nyní uvedli, že by nevolili žádnou stranu

31 % lidí by své volební chování patrně změnilo, tj. buď v červnu 1998 volili a nyní by hlasovali pro jinou stranu, anebo volili a nyní by nevolili, anebo nevolili, ale nyní by některé straně hlas dali; do této skupiny je započítáno i zhruba 10 % občanů, kteří v současnosti nevědí, koho by volili

Poměrně velmi stabilní je i ochota jít k volbám. 83 % lidí, kteří v červnu 1998 volili, deklarovala ochotu volit i nyní, naopak velká většina nevoličů z roku 1998 (skoro 80 %) by ani v současných volbách určitě nebo pravděpodobně nevolila.

Graf na třetí straně ukazuje, koho by volili ti, kteří se před více než třemi lety voleb aktivně zúčastnili, a ti, kteří v červnu 1998 účast ve volbách odmítli.

Ve skupině nevoličů je vidět, že zhruba 60 % z nich by dnes alespoň dokázalo jmenovat stranu, kterou by byli potenciálně ochotni volit. Jejich výpovědi je však třeba korigovat pravděpodobně velmi slabou účastí ve volbách.

Pro úplnost je v grafu uvedena i nepočetná skupina lidí, kteří před třemi lety neměli volební právo. Velmi silné postavení v této skupině vesměs mladých lidí má čtyřkoalice, zejména Unie svobody, dále pak ODS. Zhruba pětina prvovoličů neví, komu by dali hlas.

Pramen: STEM, Trendy 9/2001

Pramen: STEM, Trendy 9/2001, u lidí v roce 1998 bez volebního práva hodnoty orientační

Pramen: STEM, Trendy 9/2001, u lidí v roce 1998 bez volebního práva hodnoty orientační

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politické strany, stabilita stran