Naše zjištění
6. 6. 2002

Dvě pětiny voličů se rozhodují až v posledních dnech

Necelé tři pětiny lidí mají o své volbě jasno „už dávno předem“. Dlouho dopředu jsou rozhodnuti zejména lidé, kteří jsou také pevně rozhodnuti, že se voleb zúčastní. Většina lidí (přes 60 %) se rozhoduje spíše na základě znalostí záměrů a činnosti stran než pocitem a pověstí, jakou strany mají.

Informace z výzkumu Trendy 4/2002

Dvě pětiny voličů se rozhodují až v posledních dnech

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-8. dubna 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 2103 občanů.

Kdy a podle jakých podnětů se rozhodují voliči? Dva měsíce před volbami STEM položil respondentům tři otázky, které dávají aspoň částečnou odpověď.

Necelé tři pětiny lidí mají o své volbě jasno „už dávno předem“. Dlouho dopředu jsou rozhodnuti zejména lidé, kteří jsou také pevně rozhodnuti, že se voleb zúčastní.

Většina lidí (přes 60 %) se rozhoduje spíše na základě znalostí záměrů a činnosti stran než pocitem a pověstí, jakou strany mají. Ještě výrazněji převažuje rozhodování podle vyjádření politiků a programových principů nad tím, co voliči pochytí z rozhovorů se svými přáteli a známými. Také rozumové, věcné rozhodování je příznačné hlavně pro lidi, kteří jsou jednoznačně odhodláni jít k volbám, než pro ty, kteří svou účast zatím zvažují.

Racionální zvažování programových zásad a brzké rozhodnutí o volené straně jsou obvyklejší u stran, které mají silné voličské jádro a široký okruh kmenových stoupenců, tedy zejména pro ODS a KSČM. „Na poslední chvíli“ a často spíše podle rozhovorů se známými a přáteli volí nejvíce lidé, kteří nemají vyhraněnou přízeň k žádné straně.

Jak je tedy rozdělena populace? Celkově můžeme říci, že dvě pětiny lidí si svůj úsudek udělaly podle programových principů a činnosti stran dávno před volbami a mají o své volbě jasno. Zhruba šestina lidí se rozhoduje také spíše rozumem, ale až v posledních dnech a týdnech, a stejný podíl voličů se rozhoduje krátce před volbami spíše citem. Ostatní kombinace jsou rozděleny mezi zbylou třetinou voličů s mnohem nižším zastoupením.

„Ve volbách se Vy sám(a) obvykle rozhodujete:“

Dlouho předem 58 %
Spíše až v posledních dnech 42 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

 

„Ve volbách se řídíte spíše:“

Pocitem, pověstí jednotlivých stran 37 %
Znalostí záměrů a činnosti stran 63 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

 „Ve volbách se obvykle rozhodujete:“

Spíše na základě rozhovorů se známými a přáteli 31 %
Spíše na základě vyjádření politiků a četby volebních programů 69 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Pramen:  STEM, Trendy 4/2002

     Pramen: STEM, Trendy 4/2002

 Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
rozhodování voličů, volby