Naše zjištění
25. 5. 2012

Důvody proč lidé volí určitou politickou stranu

Příznivci pravicových stran ODS a TOP 09 jako hlavní důvod své volby uvádějí nejčastěji strategii do budoucna a úsilí o reformy. Stoupenci KSČM vyzdvihují schopnost strany naslouchat lidem a zachovávat klid, řád, tradice. Celkově přibývá lidí, kteří uvádějí jako důvod volby „je to jenom východisko z nouze“, vysoký podíl těchto lidí „volí z nouze“ sociální demokracii, případně jako protestní hlas KSČM.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2012

VYDÁNO DNE 29. 5. 2012

PŘIBÝVÁ LIDÍ, KTEŘÍ PŘIZNÁVAJÍ, ŽE VOLÍ STRANU JAKO VÝCHODISKO Z NOUZE.

Příznivci pravicových stran ODS a TOP 09 jako hlavní důvod své volby uvádějí nejčastěji strategii do budoucna a úsilí o reformy. Stoupenci KSČM vyzdvihují schopnost strany naslouchat lidem a zachovávat klid, řád, tradice. Celkově přibývá lidí, kteří uvádějí jako důvod volby „je to jenom východisko z nouze“, vysoký podíl těchto lidí „volí z nouze“ sociální demokracii, případně jako protestní hlas KSČM.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. 4. 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084 respondentů.

STEM se pravidelně každý měsíc ptá lidí, kterou stranu by volili, pokud by se „příští týden“ konaly volby do poslanecké sněmovny. V dubnovém průzkumu jsme se všech lidí, kteří na otázku volby uvedli nějakou stranu, ptali dále na motivy, proč právě tuto stranu by nyní volili.

Respondentům bylo předloženo 12 charakteristik a u každé mohli uvést, do jaké míry tato charakteristika vystihuje jejich volební motivaci.

Přehled na následující straně ukazuje celkové pořadí důvodů pro volbu strany ze souboru všech respondentů – tedy lidí, kteří na otázku, kterou stranu by do poslanecké sněmovny volili, uvedli nějakou stranu.

Vůbec nejsilněji (v pořadí podle podílu rozhodného souhlasu) zaznívá důvod, že strana umí naslouchat lidem a zná jejich problémy. Následují dva důvody strategické a programové – totiž to, že volená strana má jasnou strategii do budoucna a usiluje o podstatné reformy.

S mírným odstupem následuje blok důvodů „osobnostních“. Lidé volí stranu proto, že věří jejím představitelům, že tito lidé jsou schopni jim věci vysvětlit, jsou to profesionálové, anebo pracují dobře na komunální nebo regionální úrovni.

Naproti tomu až na konci žebříčku „pozitivních důvodů“ je praxe, akceschopnost, tedy to, že strana dokáže své cíle a program skutečně realizovat.

V porovnání se stejně koncipovaným průzkumem z května loňského roku došlo jen k malým změnám. Ubylo lidí, kteří považují představitele stran za profesionály, a zeslábla důvěra ve schopnost realizovat záměry v praxi. Nejzajímavější změnou je posun vzhůru u položky „je to jen východisko z nouze“. Tuto možnost nyní zcela nebo spíše přiznává téměř polovina lidí (v porovnání s květnem 2011 o 4 procentní body víc), což velmi dobře odráží rostoucí nerozhodnost, váhavost, obtíže při hledání strany, která je zárukou pro voliče. Mezi lidmi, kteří uvedli „zcela“ nebo „spíše“ tuto variantu, dominují s téměř 40 % stoupenci ČSSD a dalších 20 % tvoří příznivci KSČM. To může ukazovat na fakt, že mnoho víceméně nerozhodných lidí sahá po protestní volbě (KSČM), anebo akceptuje „menší zlo“ v podobě ČSSD.

Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 791 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
důvody volby, nouze, politické strany