Naše zjištění
14. 5. 2014

Důvody pro volbu strany do Poslanecké sněmovny

Lidé v současnosti preferují některou z politických stran nejčastěji proto, že usiluje o změnu a reformy (91 %), nebo proto, že strana naslouchá občanům a zná jejich problémy (89 %). Dalšími důležitými motivy pro výběr jsou důvěryhodnost představitelů strany (85 %) a jasná strategie strany do budoucna (82 %).

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2014

VYDÁNO DNE 14. 5. 2014

NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI DŮVODY PRO VOLBU STRANY DO PS JSOU SNAHA O ZMĚNU A SCHOPNOST NASLOUCHAT OBČANŮM

Lidé v současnosti preferují některou z politických stran nejčastěji proto, že usiluje o změnu a reformy (91 %), nebo proto, že strana naslouchá občanům a zná jejich problémy (89 %). Dalšími důležitými motivy pro výběr jsou důvěryhodnost představitelů strany (85 %) a jasná strategie strany do budoucna (82 %). Naopak pouze jako východisko z nouze preferují některou z politických stran necelé dvě pětiny respondentů (37 %), což je nižší podíl než před rokem (2013: 43 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 14.-21. dubna 2014. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1098 respondentů.

STEM se pravidelně každý měsíc ptá lidí, kterou stranu by volili, pokud by se „příští týden“ konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V dubnovém průzkumu jsme se dále zeptali podrobněji na motivy, proč právě tuto stranu nyní preferují. Respondentům bylo postupně předloženo třináct charakteristik a u každé mohli uvést, do jaké míry tato charakteristika vystihuje jejich volební motivaci.

Graf na následující straně ukazuje celkové pořadí důvodů pro volbu strany podle rozhodného souhlasu. Vůbec nejvyšší podíl odpovědí „zcela souhlasím“ zjišťujeme u důvodu „usiluje
o změnu a podstatné reformy“. Následují důvody, že preferovaná strana má jasnou strategii do budoucna, důvěryhodnost představitelů strany či schopnost strany naslouchat veřejnému mínění.

Poněkud nižší podíl souhlasných odpovědí zjišťujeme u důvodů, že představitelé strany dobře pracují na komunální nebo regionální úrovni, že je to jediná strana, které je možné věřit, a že je tato strana dostatečně akceschopná, tedy dokáže své cíle a program skutečně realizovat.

Vůbec nejméně lidí souhlasí s tím, že volená strana je pro ně jen východiskem z nouze (častěji s tímto důvodem vyslovují souhlas voliči ČSSD a ANO).

„Proč byste příští týden volil(a) právě tuto stranu? Do jaké míry souhlasíte s následujícími charakteristikami této strany?“

(odpovídali jen lidé, kteří ve volbě uvedli nějakou stranu)

Pramen: STEM, Trendy 4/2014, 891 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
Poslanecká sněmovna, preference, volby