Naše zjištění
27. 6. 2014

Důvody nízké volební účasti ve volbách do EP

Nejnižší účast v historii českých eurovoleb měla za příčinu zřejmě nezájem lidí o Evropskou unii, doprovázený nepochopením toho, co nám EU přináší. Lidé k volbám do EP nepřišli také proto, že nerozumí tomu, co tato instituce řeší a mají málo informací o činnosti jimi zvolených zástupců v EP.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6/2014

VYDÁNO DNE 27. 6. 2014

ZA REKORDNĚ NÍZKOU ČESKOU VOLEBNÍ ÚČASTÍ V EUROVOLBÁCH STOJÍ PŘEDEVŠÍM NEZÁJEM NAŠICH LIDÍ O EU.

Nejnižší účast v historii českých eurovoleb měla za příčinu zřejmě nezájem lidí o Evropskou unii, doprovázený nepochopením toho, co nám EU přináší. Lidé k volbám do EP nepřišli také proto, že nerozumí tomu, co tato instituce řeší a mají málo informací o činnosti jimi zvolených zástupců v EP. Zhruba polovinu lidí, kteří k volebním urnám nepřišli, tvořili pravidelní nevoliči (nechodí k volbám do EP nebo k žádným volbám), další třetina se o své neúčasti rozhodla během posledního týdne či přímo v den voleb.  

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31.května. – 10. června 2014. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1099 respondentů.

Účast Čechů ve volbách do Evropského parlamentu byla letos rekordně nízká. Byla nejnižší v historii českých eurovoleb a navíc v rámci členských států byla česká účast po Slovensku druhá nejnižší. STEM se ve svém červnovém výzkumu zaměřil mimo jiné právě na příčiny, proč přišlo letos u nás k eurovolbám tak málo lidí.

VOLEBNÍ ÚČAST

Pokud se podíváme na to, kdy se lidé rozhodovali o své neúčasti u voleb do EP, je vidět, že nevoliči byli o své neúčasti přesvědčeni poměrně dlouho: během posledního týdne či posledních dní před volbami se rozhodla jen zhruba třetina nevoličů (30 %), čtvrtina nevoličů o své neúčasti věděla měsíc před volbami nebo ještě déle. Více než čtvrtina lidí (28 %) prohlásila, že nechodí k evropským volbám a další zhruba pětina (17 %) nechodí podle svých slov k žádným volbám.

„Kdy jste se definitivně rozhodl(a), že k volbám do Evropského parlamentu nepůjdete?“

Pramen: STEM, Trendy 6/2014, 704 respondentů starších 18 let, kteří se neúčastnili voleb do EP

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropský parlament, účast, volby