Naše zjištění
27. 5. 2011

Důvody, které vedou k nerozhodnosti voličů a k neúčasti ve volbách

Lidé, kteří aktuálně nevědí, koho by volili, nebo účast ve volbách odmítají, jsou zklamáni politikou a chováním politiků. Jejich negativní hodnocení současné politické situace je naprosto jednoznačné. Značná část těchto lidí ovšem na politiku a na volby nerezignuje úplně. Přibližně třetině (35 %) z nich není politika zcela lhostejná, a zároveň účast ve volbách zásadně nevylučují.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2011

VYDÁNO DNE 27. 5. 2011

LIDÉ, KTEŘÍ DNES NEVĚDÍ KOHO VOLIT, JSOU ZNECHUCENI POLITIKY A POLITIKOU. TŘETINA Z NICH ALE NA ÚČAST U VOLEB DOSUD NEREZIGNOVALA.

Lidé, kteří aktuálně nevědí, koho by volili, nebo účast ve volbách odmítají, jsou zklamáni politikou a chováním politiků. Jejich negativní hodnocení současné politické situace je naprosto jednoznačné. Značná část těchto lidí ovšem na politiku a na volby nerezignuje úplně. Přibližně třetině (35 %) z nich není politika zcela lhostejná, a zároveň účast ve volbách zásadně nevylučují.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.–9. 5. 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů.

Čtvrtina respondentů květnového výzkumu STEM v odpovědi na otázku, kterou stranu by volili, pokud by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny, neuvedla žádnou stranu. Tito lidé buď nevědí, koho volit, nebo se nyní odmítají voleb zúčastnit. Když uvedený podíl srovnáme s dubnovým výzkumem, zjišťujeme, že během posledního měsíce (pravděpodobně pod vlivem událostí v koaliční vládě) došlo k posílení podílu „nevoličů“ o čtyři procentní body.

K lidem, kteří nevědí, koho volit, nebo neuvádějí žádnou stranu, častěji patří lidé z mladších věkových kategorií (do 45 let), lidé se základním vzděláním a vyučení, dále také to jsou častěji ženy než muži. Z hlediska politické orientace jde v nadpoloviční většině o občany hlásící se k politickému středu. Mezi „nevoliči“ jsou nejčastěji zastoupeni lidé, kteří v posledních volbách do Poslanecké sněmovny volili stranu Věci veřejné.

Podívejme se nyní podrobněji na motivace občanů, kteří v současnosti nejsou voliči žádné z politických stran. Proč si tito lidé nedokážou vybrat?

Na pozadí nechuti jmenovat konkrétní politickou stranou, se kterou v současnosti sympatizují, je především aktuální rozčarování z politiky, nikoliv celková rezignace na politiku a volby.

Lidé, kteří nevědí, koho volit, nebo se odmítají voleb zúčastnit, jsou v téměř absolutní většině politikou a chováním politiků znechuceni, myslí si, že politici dbají jen na svůj prospěch a že politika u nás stále méně a méně dbá na potřeby obyčejných lidé. Dále jsou přesvědčeni, že o politice více než strany rozhoduje velký byznys a že svým hlasem ve volbám jen těžko něco změní. (Blíže viz první graf na následující straně.)

Přitom ovšem zcela lhostejná je politika jen polovině „nevoličů“ a k volbám zásadně nechodí dvě pětiny z „nevoličů“. Nižší mírou rezignace na politiku se vyznačuje především skupina těch, kteří v současné situaci neví, koho volit (v porovnání s lidmi, kteří účast ve volbách nyní odmítají, je nerozhodnutým občanům ve výrazně nižší míře politika zcela lhostejná a méně často souhlasí s výrokem, že k volbám zásadně nechodí). (Viz druhý graf na následující straně.)

„Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?“

(odpovídali pouze respondenti, kteří by v současné době nevolili žádnou stranu
nebo neví, koho by volili)

Pramen: STEM, Trendy 5/2011, 303 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, volby