Naše zjištění
25. 6. 2008

Důvěra veřejnosti v odbory

Současným českým odborům projevuje důvěru 45 % občanů.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 06/2008

ODBORŮM DŮVĚŘUJE MÉNĚ NEŽ POLOVINA OBČANŮ

Současným českým odborům projevuje důvěru 45 % občanů. Tento stav se od poloviny 90. let výrazněji nemění. Výrazně je důvěra v odbory ovlivněna politickou orientací a stranickými preferencemi: častěji odborům věří stoupenci ČSSD a KSČM, zřetelně podprůměrná je důvěra v odbory u příznivců ODS.

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM ze série Trendy. Výzkumné šetření se uskutečnilo ve dnech 1.–9. 6. 2008 na souboru 1277 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Společnost STEM dlouhodobě sleduje, jak česká populace důvěřuje různým institucím, mezi nimi i odborům. Výsledky zjištěné v první červnové dekádě ukazují, že v současné odbory má důvěru méně než polovina občanů – celkem 45 %.  

Pramen: STEM, Trendy 06/2008, 1277 respondentů

Z analýzy vývoje důvěryhodnosti odborů vyplývá, že na podobné úrovni byla důvěra už v polovině 90. let. V letech následujících se poněkud měnila směrem nahoru i dolů (na svém vrcholu byla podle výzkumů STEM v roce 1997, nejníže v roce 2003), ale tyto změny neměly nikdy trvalejší efekt.

Pramen: STEM, Trendy 1994 –2008

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
důvěra, odbory