Naše zjištění
2. 10. 2012

Důvěra veřejnosti v nejvyšší kontrolní úřad

Úřadu ombudsmana důvěřují přibližně tři čtvrtiny obyvatel České republiky (77 %). Podobně vysoká je důvěra v Českou obchodní inspekci (78 %). Míra důvěry v Nejvyšší kontrolní úřad, která se od druhé poloviny roku 2009 až do začátku roku letošního pohybovala kolem 50 %, zaznamenala výrazný vzestup na 62 %. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2012 VYDÁNO DNE 2. 10.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2012

VYDÁNO DNE 2. 10. 2012

DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD VÝRAZNĚ POSÍLILA

Úřadu ombudsmana důvěřují přibližně tři čtvrtiny obyvatel České republiky (77 %). Podobně vysoká je důvěra v Českou obchodní inspekci (78 %). Míra důvěry v Nejvyšší kontrolní úřad, která se od druhé poloviny roku 2009 až do začátku roku letošního pohybovala kolem 50 %, zaznamenala výrazný vzestup na 62 %.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. srpna až 5. září 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1205 respondentů.

V období působení prvního českého ombudsmanu Otakara Motejla se míra důvěryhodnosti této instituce postupně zvyšovala, až se stala respektovanou součástí ústavního systému, které důvěřuje naprostá většina občanů. Kredit neztratila ani po nástupu nového ombudsmana Pavla Varvařovského, který se ujal své funkce v září 2010. Aktuálně ombudsmanovi důvěřuje 77 % občanů ČR. Prakticky stejná je i míra důvěry v Českou obchodní inspekci. V současnosti jí věří 78 %. Od mírného poklesu v letech 2009-2010 jde o postupný návrat na úroveň let 2005-2008. ČOI spolu s úřadem veřejného ochránce práv tak patří mezi nejdůvěryhodnější české instituce.

Vývoj důvěryhodnosti Nejvyššího kontrolního úřadu je odlišný. NKÚ se těšil řadu let vysoké důvěře lidí (zhruba 70%). Pravděpodobně pod vlivem událostí spjatých s hospodařením úřadu a se samotným prezidentem NKÚ Františkem Dohnalem důvěryhodnost této instituce na podzim roku 2009 prudce poklesla až k hranici 50 %, na které se pohybovala až do Dohnalova odchodu z funkce v letošním roce. V aktuálním průzkumu STEM této instituci důvěřuje celkem 62 % občanů, což znamená výrazný vzestup.

„Důvěřujete následujícím institucím?“

Pramen: STEM, Trendy 9/2012, 1205 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, kontrolní, kontrolní úřad