Důvěra ve finanční instituce

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 02/2008


CENTRÁLNÍ BANCE DŮVĚŘUJÍ TŘI ČTVRTINY LIDÍ,
MEZINÁRODNÍMU MĚNOVÉMU FONDU VÍCE NEŽ POLOVINA OBČANŮ

 


Ze dvou sledovaných institucí – ČNB a MMF – důvěřuje česká veřejnost mnohem více národní instituci než mezinárodní, rozdíl činí dlouhodobě přibližně 20 procentních bodů. Důvěra v tyto instituce se významně liší v závislosti na stranických preferencích, politické orientaci, vzdělání a majetkové situaci respondentů. Větší kredit mají ČNB i MMF mezi stoupenci pravice, konkrétně u příznivců ODS, mezi vysokoškolsky vzdělanými a lidmi dobře hmotně zajištěnými.

 


Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM ze série Trendy. Výzkumné šetření se uskutečnilo ve dnech 29. 1.  – 7. 2. 2008 na souboru 1423 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

 


Společnost STEM dlouhodobě sleduje, jak česká populace důvěřuje bankovním resp. finančním institucím. Oslovení občané měli hodnotit, do jaké míry jsou pro ně důvěryhodné Česká národní banka, jako představitel národní instituce, a Mezinárodní měnový fond, jako představitel internacionální instituce.


Zatímco české centrální bance důvěřuje výrazná většina občanů (74 %), mezinárodní organizaci přidružené k OSN se sídlem ve Washingtonu D.C. vyslovila důvěru přibližně polovina (55 %) české veřejnosti.

Platí, že ústřední bance České republiky, která vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, apod., vyslovují občané vyšší důvěru než MMF, který dohlíží na mezinárodní měnový systém a jedním z jeho cílů je např. podpora devizové stability.


Z analýzy vývoje důvěryhodnosti těchto finančních institucí vyplývá, že v roce 1999 a na počátku roku 2000 byla deklarovaná důvěra v obě instituce přibližně stejná. Od října roku 2000 až dodnes se udržuje vyšší důvěra lidí v centrální banku ČR s tím, že míra důvěry v tyto dvě instituce se až na mírné výkyvy stabilně liší přibližně o 20 procentních bodů. V posledních čtyřech letech je vývoj ustálený a nedochází k výraznějším změnám.

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text