Naše zjištění
22. 10. 2007

Důvěra v soudní a kontrolní instituce

Z pěti aktuálně sledovaných soudních a kontrolních institucí – Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu, úřadu ombudsmana a České obchodní inspekce – důvěřuje česká veřejnost relativně nejvíce České obchodní inspekci. Velmi vysoké a v čase poměrně stabilní důvěře se ovšem těší i ostatní sledované instituce.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2007

NEJVYŠŠÍM SOUDNÍM A KONTROLNÍM INSTITUCÍM DŮVĚŘUJE STABILNĚ VELMI VYSOKÝ PODÍL OBČANŮ ČR

Z pěti aktuálně sledovaných soudních a kontrolních institucí – Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu, úřadu ombudsmana a České obchodní inspekce – důvěřuje česká veřejnost relativně nejvíce České obchodní inspekci. Velmi vysoké a v čase poměrně stabilní důvěře se ovšem těší i ostatní sledované instituce.  Kredit soudních a kontrolních institucí je tím vyšší, čím vyšší mají lidé vzdělání a čím lépe je jejich rodina majetkově zajištěna. Z hlediska politické orientace důvěřují těmto institucím nejčastěji lidé pravicově smýšlející.

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve dnech 1.  – 8. 10. 2007 na souboru 1280 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Společnost STEM pravidelně zjišťuje, jak česká populace důvěřuje soudním a kontrolním institucím. V letošním průzkumu uskutečněném na počátku měsíce října byla zjišťována – stejně jako v minulých letech – důvěra občanů starších 18 let v následující soudní a kontrolní instituce: Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), úřad ombudsmana a Českou obchodní inspekci. Zkušenosti z výzkumů STEM dlouhodobě ukazují na vysokou důvěru obyvatel k nejvyšším soudním a kontrolním institucím a potvrzuje to i poslední výzkum. Relativně největší důvěru (více než tří čtvrtin české dospělé populace) mají lidé v Českou obchodní inspekci. Velmi vysoký kredit má u občanů také ombudsman Otakar Motejl (74 %) a  Nejvyšší kontrolní úřad (73 %). Nejvyšší soud a Ústavní soud požívají důvěry o něco nižší, přesto také poměrně vysoké (více než dvou třetin lidí).

Pramen: STEM, TRENDY 2007/10, 1280 respondentů

Vysoký kredit, který občané přisuzují nejvyšším soudním a kontrolním institucím České republiky, je patrný také v dlouhodobém pohledu. Ten ukazuje, že vysoká důvěra v tyto instituce je velice stabilní (Česká obchodní inspekce, Nejvyšší soud) nebo přes náhodnou rozkolísanost mírně posiluje (úřad ombudsmana), případně je přes určitou rozkolísanost poměrně stabilní (NKÚ, Ústavní soud).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce