Naše zjištění
6. 10. 2009

Důvěra v prezidenta republiky a v obě komory českého parlamentu

Spory o změny ústavy a konání předčasných voleb

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 9/2009

BOJE O PŘEDČASNÉ VOLBY SNÍŽILY DŮVĚRU LIDÍ
V PARLAMENT, NIKOLI V PREZIDENTA

Spory o změny ústavy a konání předčasných voleb oslabily důvěru občanů v některé instituce. Z  nejvyšších ústavních institucí obstál prezident, naopak obě komory českého parlamentu ztratily důvěru, kterou přechodně získaly před pádem Topolánkovy vlády, v době českého předsednictví Evropské unii.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-25. září 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1256 respondentů.

Prezidentovi věří 70 % lidí, komorám parlamentu zhruba čtvrtina, navíc jen nepatrný zlomek osob jednoznačně. Takový je stav důvěry v nejvyšší ústavní instituce v době, kdy se horizont voleb vzdálil do řádného termínu na jaro roku 2010 a politická situace se začala poněkud uklidňovat.

Pramen: STEM, Trendy 9/2009, 1256 respondentů starších 18 let

Důvěra v „instituci prezidenta“ je v Česku tradičně vysoká, za celou dobu působení Václava Klause v nejvyšším úřadu (od roku 2003) je velmi stabilní a pohybuje se kolem 70 %.

Důvěra v horní komoru parlamentu byla v prvních letech po jeho naplnění (po roce 1996) mimořádně nízká, časem si senát nepatrně v očích lidí polepšil, přesto je stále považován významnou skupinou občanů za komoru slabou, anebo dokonce zbytečnou.

Důvěra v poslaneckou sněmovnu prochází v dlouhodobém pohledu oscilacemi, které do značné míry kopírují volební cyklus. Naděje spojované s pozměněnou sestavou dolní komory ovšem zpravidla příliš dlouho nevydrží.

Obě parlamentní komory si získaly poměrně vysokou důvěru počátkem roku 2009, kdy Česká republika předsedala Evropské unii. Aktuální data odrážejí výrazný propad, v případě senátu na úroveň stejnou jako před rokem, v případě poslanecké sněmovny na hodnotu srovnatelnou s obdobími hlubokých politických krizí na konci roku 1997 (rozštěpení ODS a pád Klausovy vlády) nebo počátku roku 2000 (hnutí Děkujeme, odejděte proti tzv. opoziční smlouvě).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce, parlament, prezident