Naše zjištění
18. 5. 2011

Důvěra v prezidenta republiky a hodnocení jeho jednání během koaliční krize

Důvěru v prezidenta republiky Václava Klause aktuálně projevuje přibližně polovina občanů (47 %), což je nejhorší výsledek od jeho nástupu na Pražský hrad. Každý druhý občan (50 %) souhlasí s názorem, že při nedávné vládní krizi uplatnil svůj vliv při vyjednávání koaličních stran ve prospěch co nejlepšího řešení.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2011

VYDÁNO DNE 18. 5. 2011

PREZIDENTU VÁCLAVU KLAUSOVI NYNÍ DŮVĚŘUJE POLOVINA OBČANŮ. JEHO JEDNÁNÍ BĚHEM KOALIČNÍ KRIZE ROZDĚLILO VEŘEJNOST NA DVĚ STEJNĚ VELKÉ SKUPINY.

Důvěru v prezidenta republiky Václava Klause aktuálně projevuje přibližně polovina občanů (47 %), což je nejhorší výsledek od jeho nástupu na Pražský hrad. Každý druhý občan (50 %) souhlasí s názorem, že při nedávné vládní krizi uplatnil svůj vliv při vyjednávání koaličních stran ve prospěch co nejlepšího řešení. Na druhé straně téměř polovina (47 %) souhlasí s názorem, že nedávnou krizi svými průtahy a podmínkami zkomplikoval a zhoršil.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.–9. 5. 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů.

Důvěru obyvatel v nejvyšší ústavní činitele, tzn. i prezidenta, sleduje STEM v nepravidelných intervalech. Poslední výzkum z počátku května ukazuje, že prezidentu republiky Václavu Klausovi věří přibližně polovina – 47 % občanů. Zhruba desetina dotázaných (11 %) vyslovuje prezidentu Klausovi jednoznačnou důvěru, jednoznačnou nedůvěru pak deklaruje každý pátý občan (20 %).

„Máte důvěru v prezidenta republiky Václava Klause?“

Pramen: STEM, Trendy 05/2011, 1219 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, prezident