Naše zjištění
29. 10. 2008

Důvěra v poslaneckou vyšetřovací komisi vytvořené ke kauze Jana Moravy

Téměř čtyři pětiny občanů České republiky nevěří poslanecké vyšetřovací komisi vytvořené ke kauze Jana Moravy. Přibližně stejný podíl lidí pochybuje, že se zmíněné komisi podaří k tématu kauzy cokoliv zjistit. Co se týče vlivu sledovaného případu na již proběhlé krajské volby, klonila se začátkem října většina občanů (58 %) spíše k názoru, že zmíněná událost nebude mít na výsledky voleb pravděpodobně vliv.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 10/2008

TÉMĚŘ 80 % ČECHŮ NEMÁ DŮVĚRU V POSLANECKOU VYŠETŘOVACÍ KOMISI KE KAUZE JANA MORAVY

Téměř čtyři pětiny občanů České republiky nevěří poslanecké vyšetřovací komisi vytvořené ke kauze Jana Moravy. Přibližně stejný podíl lidí pochybuje, že se zmíněné komisi podaří k tématu kauzy cokoliv zjistit. Co se týče vlivu sledovaného případu na již proběhlé krajské volby, klonila se začátkem října většina občanů (58 %) spíše k názoru, že zmíněná událost nebude mít na výsledky voleb pravděpodobně vliv.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. září – 7. října 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1245 respondentů.

Agentura STEM se v měsíci říjnu zajímala o veřejné mínění k tématu kauzy Jana Moravy. Aféru kolem toho poslance vyvolala reportáž, v níž mladý poslanec jednal o kompromitujících materiálech na své kolegy.

Občanů České republiky jsme se v říjnovém výzkumu zeptali, zda věří ve vyšetřovací komisi zformovanou za účelem objasnění zmíněného případu. Zajímalo nás také, do jaké míry jsou lidé přesvědčeni o schopnosti komise hlouběji objasnit tuto kauzu.

Poslanecké komisi celkově důvěřuje 21 % dotázaných, její schopnosti něco zjistit ke kauze Morava věří 16 % Čechů.

Názory na vyšetřovací komisi ke kauze Morava (v %)

 

Pramen: STEM, Trendy 10/2008, 1245 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
důvěra